Bygg til statlige kulturinstitusjoner

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Statsbygg fører opp bygg som leies ut til statlige og statlig eide institusjoner for kostnadsdekkende husleie.

Eksempler på ferdigstilte prosjekt i regi av Statsbygg  

Eksempel på ferdigstilt prosjekt i regi av privat utbygger: