Bygg til statlige kulturinstitusjoner

Statsbygg fører opp bygg som leies ut til statlige og statlig eide institusjoner for kostnadsdekkende husleie.

Eksempler på ferdigstilte prosjekt i regi av Statsbygg  

Eksempel på ferdigstilt prosjekt i regi av privat utbygger: