Nordisk samarbeid i 2022

I januar 2022 overtar Norge ordførerskapet (formannskapet) i det nordiske regjeringssamarbeidet. Det nordiske samarbeidet representerer et langt og godt samarbeid mellom de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og de tre selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland.

De nordiske flaggene mot himmel

Om det nordiske samarbeidet

Det nordiske samarbeidet er verdens eldste samarbeid av sitt slag. Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan.

Illustrasjonsbilde av konsert

Ministerrådet for kultur

Kultur- og likestillingsdepartementet deltar aktivt i det kulturpolitiske samarbeidet i Norden.

Illustrasjonsbilde av to knyttede hender med bokstavene LGBTQIA+ malt på fingrene

Ministerrådet for likestilling og lhbti

I mer enn 40 år har det offisielle nordiske likestillingssamarbeidet jobbet for å gjøre Norden til en av verdens mest likestilte regioner.