Konferanse: Et likestilt Norden - tiltak og løsninger for framtidens utdanning og arbeidsliv

Endringer i demografi og utvikling av teknologi, digitalisering og det grønne skiftet er noen av de store utfordringene de nordiske landene har foran seg. Endringene kan ha betydning for arbeidskraftsbehov, hva slags kompetanse som kreves, og hvem som har tilgang til å delta i utviklingen framover. Hva betyr disse endringene i et likestillingsperspektiv, og hvordan sikrer vi at endringene bidrar til et likestilt og bærekraftig Norden?

Konferansen er en del av Norges ordførerskap i Nordisk ministerråd i 2022. Konferansen arrangeres gjennom Ministerrådet for likestilling og LGBTI, i samarbeid med Ministerrådet for arbeidsliv og Ministerråd for utdanning og forskning.

Tid:Sted: Digitalt og Oslo, Clarion hotel, Dronning Eufemias gate 15
Påmelding og mer informasjon på nettsiden til Bufdir: Konferanse: Et likestilt Norden - tiltak og løsninger for framtidens utdanning og arbeidsliv | Bufdir