Ministerrådet for likestilling og lhbti

I mer enn 40 år har det offisielle nordiske likestillingssamarbeidet jobbet for å gjøre Norden til en av verdens mest likestilte regioner.

Likestilling mellom kjønnene er en av grunnpilarene i  de moderne nordiske velferdssamfunnene. Framgang må fortsatt forsvares og de nordiske landene samarbeider derfor målrettet for lhbti-personers like rettigheter og for å øke likestillingen på alle områder i samfunnet. Les mer om hvordan de nordiske landene samarbeider om likestilling.