Lenker og informasjon

Her har vi samlet nyttige lenker til viktig informasjon om den kulturpolitiske regionreformen.

Kommuneproposisjonen for 2021

Kulturmeldingen viser den overordnede politiske retningen for kulturpolitikken fremover og presenterer nye nasjonale kulturpolitiske mål.

Utredning av oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene på kulturområdet.  Et kunnskapsgrunnlag for prinsippene som fastsettes i kulturmeldingen.

Svar på spørsmål fra Stortinget på spørsmål fra Stortinget om tidsplan og i hvilken form Stortinget får saken til behandling.

Stortingets behandling av kulturmeldingen 

Kulturådets anbefalinger om fremtidig organisering og ansvarsfordeling på kulturområdet.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023.

Bakgrunn for sammenslåingen av fylker