Regionale møter

Kulturdepartementet har i august og september 2019 gjennomført drøftingsmøter med alle de 11 fylkeskommunene (etter ny fylkesinndeling) om oppgavedelingen på kulturområdet i lys av regionreformen og oppfølging av nasjonale kulturpolitiske mål i lys av kulturmeldingen. Neste trinn i prosessen er regionale møter med involvering av kultur- og kommunesektoren.

Hensikten med møtene er å informere om status så langt i prosessen, ha dialog om konkrete forslag til oppgaveoverføringer og lytte til innspill. Innretningen på møtene vil variere fra fylke til fylke. Kulturdepartementet deltar i samtlige møter.

Møtedatoer:

 • 16. oktober – Nordland fylkeskommune. Møter i Bodø, Jektefartsmuseet.
 • 1. november – Møre og Romsdal fylkeskommune. Møter i Molde.
 • 8. november – Vestland fylkeskommune (Hordaland og Sogn og Fjordane). Møter i Bergen.
 • 19. november – Innlandet fylkeskommune (Oppland og Hedmark). Møter på Gjøvik i tilknytning til Fylkeskulturkonferansen 2019.
 • 20. november – Troms og Finnmark fylkeskommune. Møter i Alta. 
 • 27. november – Agder fylkeskommune (Vest-Agder og Aust-Agder). Møter i Kristiansand.
 • 29. november – Rogaland fylkeskommune. Møter i Stavanger.
 • 4. desember – Vestfold og Telemark fylkeskommune. Møter i Skien. 
 • 5. desember – Trøndelag fylkeskommune.
 • 9. desember – Viken fylkeskommune (Akershus, Østfold, Buskerud). Møter i Lillestrøm kulturhus.
 • 10. desember – Oslo fylkeskommune. Møte med kulturvirksomheter.