Språklov og ny stortingsmelding om språk

Regjeringa har sett i gang arbeidet med ei heilskapleg språklov og ei ny stortingsmelding om språk. Lovforslaget og meldinga skal etter planen leggjast fram for Stortinget våren 2020.

""

Ei heilskapleg språklov

Regjeringa vil fremje forslag om ei ny heilskapleg språklov.

""

Stortingsmelding om språk

Stortingsmeldinga vil ta opp sider ved språkpolitikken som det ikkje er aktuelt eller relevant å regulere i lov.

""

Innspel til stortingsmeldinga

Kulturdepartementet ønskjer innspel til meldingsarbeidet.

Aktuelt no

Nett-tv

Illustrasjonsbilde: nærbilde av et banner med Språkrådets logo

Språkdagen 2019

Språkdagen 2019 blir arrangert torsdag 4. april og arrangementet vert strøyma her på regjeringa.no.

Til toppen