Utarbeiding av ny idrettsmelding

Kulturdepartementet har satt i gang arbeidet med en melding til Stortinget om den statlige idrettspolitikken. Meldingen skal drøfte viktige veivalg i idrettspolitikken, herunder sentrale mål, målgrupper og statens rolle i idrettspolitikken.

To gutter spiller fotball. En sparker ballen og en tar imot i mål.

Rammer for arbeidet

I Granavoll-plattformen heter det at regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om idrettspolitikken. Kulturdepartementet har startet arbeidet med meldingen.

Nett-tv

Tre cheerleading-jenter står i base og holder en fjerde jente som vi bare ser beina til.

Oppstartsmøte om ny idrettsmelding

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande inviterte til oppstartsmøte for arbeidet med ny idrettsmelding 29. mai 2019. Organisasjoner og miljøer som driver med idrett eller fysisk aktivitet deltok på møtet og gav innspill til meldingen.

Nærbilde av hender som skriver på en laptop

Innspill til idrettsmeldingen

Alle skriftlige innspill til idrettsmeldingen vil samles her.