Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppstartsmøte om ny idrettsmelding - meld deg på!

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande inviterer til oppstartsmøte for arbeidet med ny idrettsmelding. Organisasjoner og miljøer som driver med idrett eller fysisk aktivitet oppfordres til å delta på møtet og gi innspill til meldingen. Påmeldingsfrist utvidet til 22. mai.

Tid: 29. mai, kl. 10.00 til 12.30 – Registrering fra kl 09:30 (Husk legitimasjon)
Sted: Oslo Kongressenter Folkets Hus – Youngs gate 21
Påmeldingsfrist: Innen utgangen av onsdag 22. mai

Program:

10.00 Innledning ved statsråd Trine Skei Grande
10.10 Innspill fra frammøtte
11:15: Pause
11:30 Innspill fra frammøtte
12.25 Avslutning

Tema for møtet

Dette er det første av flere innspillsmøter som arrangeres i forbindelse med meldingsarbeidet. Kulturdepartementet ønsker å høre forventningene til idrettsmeldingen og ber om innspill på følgende spørsmål:

  • Hva skal være de sentrale målene i den statlige idrettspolitikken, og hvilke målgrupper er de viktigste?
  • Hvilke temaer og utfordringer er det viktig at meldingen drøfter?

Påmelding og praktisk informasjon

Påmelding sendes idrettsmelding@kud.dep.no med kontaktinformasjon og hvilken organisasjon/gruppe du representerer.

Hver organisasjon/gruppe kan melde på maks to personer hver. Møtelokalet har begrenset kapasitet. Dersom det blir for mange påmeldte, vil departementet foreta en prioritering for å sikre bredde blant deltakerne.

Ved påmelding oppgis om dere ønsker å holde innlegg under møtet. For å få tid til så mange innspill som mulig, vil taletiden være begrenset til to minutter per innlegg. Hver organisasjon/gruppe får mulighet til å holde ett innlegg.

Dere kan også levere skriftlige innspill til meldingen. Innspill sendes idrettsmelding@kud.dep.no (merkes "innspill idrettsmelding"). Frist for å sende skriftlige innspill er 31. desember 2019.

Alle innspill er offentlige, jf. offentlighetsloven. Departementet journalfører innspillene og vil publisere dem her på regjeringen.no. Vi leser alle innspill vi får, men vi har ikke anledning til å besvare de enkelte innspillene.

Til toppen