Oppstartsmøte om ny idrettsmelding

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande inviterte til oppstartsmøte for arbeidet med ny idrettsmelding 29. mai 2019. Organisasjoner og miljøer som driver med idrett eller fysisk aktivitet deltok på møtet og gav innspill til meldingen.

Nett-tv Oppstartsmøte om ny idrettsmelding

Se sendingen her

Se sendingen her


Sted: Oslo Kongressenter Folkets Hus – Youngs gate 21

Tema for møtet

Dette var det første av flere innspillsmøter som arrangeres i forbindelse med meldingsarbeidet. Kulturdepartementet ønsket å høre forventningene til idrettsmeldingen og ba om innspill på følgende spørsmål:

  • Hva skal være de sentrale målene i den statlige idrettspolitikken, og hvilke målgrupper er de viktigste?
  • Hvilke temaer og utfordringer er det viktig at meldingen drøfter?

Skriftlige innspill

Skriftlige innspill til meldingen sendes [email protected] (merkes "innspill idrettsmelding"). Frist for å sende skriftlige innspill er 31. desember 2019.

Alle innspill er offentlige, jf. offentlighetsloven. Departementet journalfører innspillene og vil publisere dem her på regjeringen.no. Vi leser alle innspill vi får, men vi har ikke anledning til å besvare de enkelte innspillene.