Innspillsmøte: Nedsatt funksjonsevne

Ytringsfrihetskommisjonen inviterer til innspillsmøte om “Ytringsfrihet og nedsatt funksjonsevne”. Innspillsmøtet skal holdes over videokonferanse fredag 25. september 2020 kl. 1000-1200.

Nett-tv Innspillsmøte om nedsatt funksjonsevne

Se sendingen her

Se sendingen her

Alle som ønsker å komme med innspill, inviteres til å holde innlegg på maks fem minutter. Vi setter også av tid til eventuelle oppfølgingsspørsmål fra kommisjonen i etterkant. Medlemmer fra kommisjonen og sekretariatet vil være til stede for å lytte.  

Vi ønsker at innleggene skal være konkrete og løsningsorienterte. Vi imøteser både innspill til problemstillinger vi bør ta tak i, og gjerne forslag til tiltak som bør vurderes. Her er mandatet til kommisjonen.   

Send en e-post til magnus.hoel@kud.dep.no innen fredag 11.9 dersom du ønsker å delta med innlegg på møtet. Si også ifra dersom du trenger tilrettelegging eller teknisk hjelp for å kunne delta.  

Det er selvsagt også mulighet for å sende skriftlig innspill til sekretariatet i etterkant av møtet.  
 
Del gjerne invitasjonen med andre du tror kan være interessert i dette innspillsmøtet.