Musikk

Departementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor musikkområdet. Målene for bevilgningene til musikkformål er å legge til rette for produksjon, formidling og etterspørsel av ulike musikkuttrykk.

Arbeidsområdet omfatter kulturpolitisk oppfølging og forvaltning av de nasjonale symfoniorkestrene, region-/landsdelsorkestrene, og den statlige virksomheten Rikskonsertene.

Området omfatter også tilskuddsordninger for musikk under Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde og andre faste tiltak. 

En samordnet statistikk for virksomheter som mottar statlige tilskudd på musikkområdet finnes på http://www.scenestatistikk.no/ som utarbeides av Norsk teater- og orkesterforening. 

 

Aktuelle dokumenter:

Eksterne lenker: