Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Scenekunst

Departementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor scenekunstfeltet, dvs. teater, opera og dans. Målene for bevilgningene til scenekunstformål er å legge til rette for produksjon, formidling og etterspørsel av ulike scenekunstuttrykk

Arbeidsområdet omfatter kulturpolitisk oppfølging og forvaltning av den statlige virksomheten Riksteatret, de nasjonale institusjonene, region- og landsdelsinstitusjonene, region- og distriktsoperatiltakene, Dansens Hus og ymse faste tiltak. 

Området omfatter også ordninger og avsetninger til scenekunst under Norsk kulturfond.

Riksteatret er departementets underliggende virksomhet på scenekunstområdet, og ble opprettet ved lov i 1948 (lov om Riksteatret). Riksteatret formidler profesjonell scenekunst over hele landet og supplerer det øvrige scenekunsttilbudet.

En samordnet statistikk for alle virksomheter som mottar statlige tilskudd på scenekunstområdet finnes på www.scenestatistikk.no som utarbeides av Norsk teater- og orkesterforening.  

Eksterne lenker:

 

Til toppen