Kulturkrim

EUROPOL: Resultatet av PANDORA VI-aksjonene i 2021

EUROPOL informerer om resultatet av PANDORA VI-aksjonene i 2021. Blant de 9 400 gjenstandene som ble tatt i beslag er arkeologiske gjenstander, mynter, inventar, malerier og musikkinstrumenter. Aksjonen omfattet 28 land og førte til 52 arrestasjoner. Det pågår fortsatt etterforskning i 170 saker.

EUROPOL 09.03.2022: A total of 52 arrests in operation across 28 countries targeting trafficking in cultural goods | Europol (europa.eu)