Beslag av ulovlige kulturgjenstander etter politiets brukthandelkontroll hos mynthandler

Under en brukthandelkontroll ble det avdekket 10 stykk proveniensløse norske middelaldermynter for salg.

Brukthandellova er et viktig verktøy for å bekjempe ulovlig handel med kulturgjenstander. Oslo politidistrikt har tatt ti mynter fra middelalderen i beslag. De oppbevares av kulturhistorisk museum så de ikke blir ødelagte. Politiet undersøker nå om dette er et straffbart forhold. 

Les mer om saken på politiets nettside: (05.05.2021) Oslo Politidistrikt på tverretatlig kontroll med Kulturhistorisk museum – Politiet.no