De nordiske kulturministrene uttaler: Kulturarven er en forutsetning for en trygg og fredelig utvikling i verden

De nordiske kulturministrene signerte på et møte i Stockholm 30. oktober 2019 en deklarasjon om at kulturarven er en forutsetning for en trygg og fredelig utvikling i verden. De framhevet også hvor viktig det er å forhindre ulovlig handel med kulturgjenstander.

Les hele deklarasjonen på nettsiden til Nordisk råd: https://www.norden.org/sv/deklaration/kulturarvet-ar-en-forutsattning-en-trygg-och-fredlig-utveckling-i-varlden