Kulturkrim

Ny INTERPOL-rapport om kulturarvkriminalitet og ulovlig handel

En av INTERPOLs oppgaver er å følge med på utviklingen i internasjonal kriminalitet. Basert på data fra 72 (av totalt 194) medlemsland har de i en fersk rapport fra september 2021 utarbeidet en oversikt over innsamlet data som viser noen utviklingstrender når det gjelder plyndring og annen kulturarvkriminalitet, ulovlig handel og handelsveier.

Plakat fra INTERPOL med bilder av de 6 mest ettersøkte kunstgjenstandene
Plakat fra INTERPOL med de mest ettersøkte kunstgjenstandene Foto: INTERPOL

INTERPOL-rapporten "Assessing Crimes against Cultural Property 2020" (sept 2021) (.pdf)

Rapporten slår fast at alle land i verden er berørt av kulturarvkriminalitet på den ene eller andre måten, men at ikke alle land erkjenner problemene, eller har samme virkelighetsforståelse. Mange land er heller ikke i stand til å bidra med datamateriale fordi de mangler dedikerte politiressurser, et adekvat regelverk, eller et administrativt apparat for oppfølging.

INTERPOL bidrar med viktige verktøy i arbeidet for å hindre ulovlig handel med kulturgjenstander: Databasen over stjålne kunst- og kulturgjenstander inneholder 52 000 gjenstander fra 134 land. Den nyutviklede mobil-app'en Object ID for søk i databasen er tilgjengelig for alle som måtte ha behov. Et minimum aktsomhetskrav for alle som driver med kjøp og salg av kunst- og kulturgjenstander er å sjekke disse mot INTERPOLs Stolen Work of Art-database. 

Utsnitt av en tabell med bilder og tekst over noen gjenstander
Eksempler på noen registrerte gjenstander fra Norge i INTERPOLs database Foto: INTERPOL (Skjermdump)