Feirer 50 år med kamp mot ulovlig handel med kunst og kulturgjenstander

I år er det 50 år siden UNESCOs konvensjon om bekjempelse av ulovlig utførsel og innførsel av kulturgjenstander ble vedtatt.

Konvensjonen ble vedtatt av UNESCOs generalkonferanse 14. november 1970 og gir internasjonale rammer for forebygging av tyveri og plyndring og tilbakelevering og tilbakelevering av stjålet kulturell eiendom, parallelt med andre fremskritt i kampen mot ulovlig handel.

Les mer på UNESCOs nettside