Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Har du tips om kunst- og kulturkriminalitet?

Hvis du har tips om kunst- og kulturkriminalitet kan du kontakte Økokrim eller Tolletaten.

Økokrim

post.okokrim@politiet.no / tlf. 23291000
For tidskritiske henvendelser kan lokalt politi eller tolletaten kontaktes.

Tolletaten

post@toll.no / tlf. 04812 (døgnåpen)

Retningslinjer for anmeldelse ved brudd på kulturminneloven

For å sikre lik praksis over hele landet, har Riksantikvaren utformet retningslinjer for anmeldelser ved brudd på kulturminneloven. Retningslinjene omfatter også brudd på regelverket når det gjelder utførsel og innførsel av kulturgjenstander.

Retningslinjer for anmeldelse ved brudd på kulturminneloven (ekstern lenke)

Retningslinjene tar for seg hvem som kan anmelde saker på vegne av kulturminneforvaltningen, og gjør rede for når anmeldelser skal og bør skje, ut i fra ulike kulturminnetyper og vernestatus. Videre beskriver retningslinjene hva en anmeldelse skal inneholde og hvem som skal motta anmeldelsen.

Ved brudd på kulturminneloven risikerer vi tap av kulturminner som kilder til kunnskap og opplevelse. Det er derfor viktig at brudd på kulturminneloven anmeldes, og at anmeldelsene følges opp av relevante myndigheter, som eksempelvis toll eller kulturminneforvaltning.

 

Til toppen