Mange kulturskatter mangler eiere

Det finnes mange gjenstander i norske museer med uklar eierhistorikk og uklar opprinnelse. I en del tilfeller dreier det seg om gjenstander som har blitt ulovlig utført fra andre land.

Du kan få vite mer om dette i disse NRK-sakene om Kulturhistorisk museum i Oslo:

Metallgjenstander som ligger på et bord.
Beslaglagte metallgjenstander som er innlevert til Kunsthistorisk museum for midlertidig lagring til de kan returneres til opprinnelsesland. Her vises gjenstander fra et metallsøkerfunn i Baltikum. Foto: Håkon Roland / Kulturhistorisk museum