Nordiske kulturministre tar avstand fra ulovlig handel med kulturgjenstander fra Irak og Syria

De nordiske kulturministrene vedtok på møte i Nordisk ministerråd på Færøyene 12.5. en felleserklæring om ulovlig handel med kulturgjenstander fra Irak og Syria.

- Den pågående plyndring og utsmugling av kulturgjenstander og historisk materiale som skjer i Irak og Syria er svært alvorlig. Vi vil på det sterkeste henstille til nordiske fagmiljøer, samlere og næringsdrivende som kunsthandlere, antikvariater og museer, om å utvise særlig aktsomhet, sier de nordiske kulturministrene.

Vi ser at kulturgjenstander omsettes på det illegale markedet for å finansiere og understøtte virksomheten til ekstremistgrupper som IS og Al-Qaida. FNs sikkerhetsråd vedtok 12.2. en resolusjon som forplikter medlemsland til å iverksette tiltak for å hindre dette.

De nordiske kulturministrene tar til orde for et fellesnordisk initiativ, i første rekke en fagkonferanse om ulovlig handel høsten 2015.

Les erklæringen på Nordens nettsider