Ny tidsånd for tilbakeføring av kulturgjenstander

Det er for tiden et viktig internasjonalt fokus for tilbakeføring av viktig kulturarv til sine opprinnelsesland, uavhengig av hvilke lovmessige forpliktelser som måtte gjelde.

Dette er gledelig fordi det bekrefter norsk policy og Norges håndtering av saken med Buddha-statuen som ble returnert til Myanmar i fjor.

Blant de store kulturnasjonene går Frankrikes president Emmanuel Macron foran som et godt eksempel med sitt initiativ til å returnere afrikanske kunst- og kulturgjenstander fra kolonitiden tilbake til Afrika. Tyskland følger også på ved å returnere gjenstander til Mexico, og ifølge informasjon fra UNESCO er også Storbritannia i ferd med å planlegge viktige tilbakeleveringer.

Les om Macrons initiativ til retur av museumsgjenstander fra kolonitiden (The Art Newspaper 16. februar 2018): http://theartnewspaper.com/comment/the-restitution-revolution-begins

Og les om Tysklands tilbakelevering av statuer til Mexico (BBC News 21. mars 2018): http://www.bbc.com/news/world-latin-america-43484441