Ny tidsånd for tilbakeføring av kulturgjenstander

Det er for tiden et viktig internasjonalt fokus på tilbakeføring av viktig kulturarv til sine opprinnelsesland, uavhengig av hvilke lovmessige forpliktelser som måtte gjelde.

Dette er gledelig fordi det bekrefter norsk policy og Norges håndtering av saken med Buddha-statuen som ble returnert til Myanmar i 2017. Tilbakeleveringen av Buddha-statuen er siden referert til i flere sammenhenger internasjonalt som et eksempel til etterfølgelse, og ikke bare i andre lands tilbakeleveringskrav. Den er også omtalt i en nylig utgitt UNESCO-brosjyre «Culture for the 2030 Agenda» (s. 17). Denne ble presentert 17. juli 2018 på et høgnivå-politikermøte om bærekraftmålene i FNs hovedkvarter i New York. Publikasjonen finnes på engelsk, fransk og spansk. Engelsk versjon kan du lese her: Flipbook: http://www.unesco.org/culture/flipbook/culture-2030/en eller her som PDF: www.unesco.org/culture/flipbook/culture-2030/en/Brochure-UNESCO-Culture-SDGs-EN2.pdf

Blant de store kulturnasjonene går Frankrikes president Emmanuel Macron foran som et godt eksempel med sitt initiativ til å returnere afrikanske kunst- og kulturgjenstander fra kolonitiden tilbake til Afrika. Tyskland følger også på ved å returnere gjenstander til Mexico, og ifølge informasjon fra UNESCO er også Storbritannia i ferd med å planlegge viktige tilbakeleveringer.

Les om Macrons initiativ til retur av museumsgjenstander fra kolonitiden The Art Newspaper 16. februar 2018: "The restitution revolution begins" 

Se også artikkel om Macrons initiativ i Financial Times 7. september 2018: "President Macron, African art and the question of restitution"

Siste nytt om Macrons tilbakeleveringsinitiativ i Artnet News 20. november 2018: "In a Groundbreaking Report, Experts Advise French President Macron to Begin the ‘Restitution’ of Looted African Art"

Og les om Tysklands tilbakelevering av statuer til Mexico
BBC News 21. mars 2018: "Germany returns 3.000-year-old Olmec statues to Mexico"

Med referanse til samme tematikk, blant annet til de mange Kina-samlinger, hadde The Washington Post en artikkel om ulike metoder, både  legitime og mindre legitime, for å bringe viktige kulturgjenstander tilbake til opprinnelseslandet: The Washington Post 12. september 2018: "Is it okay to steal back looted colonial-era treasures?"

På høynivåmøtet om handel med kulturgjenstander i UNESCO 1. juni 2018 presenterte Tysklands kulturminister Monica Grütters en fersk publikasjon fra mai 2018 med retningslinjer for hvordan tyske museum bør håndtere gjenstander som er innført fra tidligere kolonistater. Det er viktig å minne om viktigheten av å sjekke proveniens og eierskapshistorikk for gjenstander som kan ha sitt opphav i utlandet, både i museenes egne samlinger og når det gjelder mottak av nye donasjoner. Kanskje kan Tysklands retningslinjer være til inspirasjon også for museer her til lands? German Museums Associations: "Guidelines on Dealing with Collections from Colonial Contexts"