Tilbakelevering av ulovlig importerte kunst- og kulturgjenstander

Se mer om de ulovlige importerte kulturgjenstandene, som ble tilbakelevert i juni. Arkeolog Håkon Roland fra Kulturhistorisk museum forklarer hva som defineres som ulovlige importerte kulturgjenstander.