Statlig forsikring av utenlandske utstillinger

I forbindelse med større utenlandske utstillinger kan Kongen i statsråd inngå avtaler om forsikringsansvar innenfor en totalramme som årlig fastsettes av Stortinget.

Ordningen med statlig forsikringsansvar ble etablert i 1985, og har stor kulturpolitisk betydning. Visningsinstitusjoner sparer utgifter til forsikringspremie, noe som gir norske museer og gallerier mulighet til å vise utenlandske utstillinger av høy kvalitet.

Norsk kulturråd har ansvar for administrasjon av ordningen. Det er utarbeidet et eget regelverk som angir forsikringsvilkår.

Regelverket for statlig forsikring av utenlandske utstillinger i Norge og krav til søknader på norsk.

Regelverket for statlig forsikring av utenlandske utstillinger i Norge og krav til søknader på engelsk / Rules for the government indemnity scheme for objects borrowed from lenders abroad for exhibitions in Norway (.pdf) 

Mer informasjon om krav til søknader med mer finnes på Norsk kulturråds nettside.