Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Funksjonsnedsetjingar

Personar med funksjonsnedsetjingar skal ha levekår og livskvalitet på lik linje med andre.

Kulturdepartementet har ansvar for nasjonal likestilling- og diskrimineringslovgjeving, som mellom anna forbyr diskriminering på grunn av nedsett funksjonsevne. I tillegg har departementet eit overordna ansvar for å koordinere regjeringas politikk for menneske med nedsett funksjonsevne ovanfor andre departement. Sektordepartementa har ansvar på eigne sektorområde. 

Departementet har årlege møter med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) om blant anna kommande statsbudsjett. Departementet har òg halvårlege møter med Unge funksjonshemmede saman med andre barne- og ungdomsorganisasjoner. 

I tillegg inviterer statsråden til årlege politiske rundebordskonferansar med FFO, SAFO og Unge funksjonshemmede og andre statsrådar om aktuelle tema. Dei tre organisasjonane samarbeider også med Bufdir om, på vegne av departementet, å markera den internasjonale FN-dagen for menneske med nedsett funksjonsevne kvart år den 3. desember. 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fagdirektorat

Bufdir er departementets fagdirektorat for politikken for menneske med nedsett funksjonsevne. Direktoratet har ei eiga informasjonsside om nedsett funksjonsevne. Bufdir har som mål å bidra til at personar med nedsett funksjonsevne kan ta del i samfunnet på lik linje med andre

Bufdirs oppgåver omfattar mellom anna:

Til toppen