Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

FNs konvensjon mot rasediskriminering (CERD)

FN-konvensjonen forbyr diskriminering på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse. Målet med konvensjonen er å sørge for at grupper som forskjellsbehandles på grunn av rase, hudfarge og/eller etnisk opprinnelse har de samme rettighetene som alle andre.

CERD står for "International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination".

FNs rasediskrimineringskonvensjonen forplikter statene til å forby og bekjempe denne typen diskriminering med alle egnete midler.

FNs rasediskrimineringskomité fører tilsyn med at konvensjonen etterleves. Statene rapporterer jevnlig til komitéen. 

FNs rasediskrimineringskonvensjonen ble vedtatt av FNs Generalforsamling i 1965 og trådte i kraft i 1969. Norge ratifiserte konvensjonen i 1970. Konvensjonen er inkorporert i norsk lov gjennom diskrimineringsloven av 2005. Hvert fjerde år sender land som har undertegnet avtalen rapporter til FNs rasediskrimineringskomité (CERD).

Til toppen