Politi og kriminalitetsbekjempelse

Regjeringen fører en justispolitikk som sikrer den enkeltes behov for trygghet og rettssikkerhet. Trygghet er en del av den norske velferden og viktig for den enkeltes frihet og livskvalitet.

Utsnitt av norgeskart som viser forslaget til nye politidistrikter

Nærpolitireformen

Norsk politi skal omstruktureres og moderniseres. Her kan du følge utviklingen i regjeringens arbeid med nærpolitireformen.

Høyesterett sett utenfra

Straffesakskjeden

Straffesakskjeden inkluderer blant annet forebygging, etterforsking, påtale, domstolsbehandling, straffegjennomføring og tilbakeføring til samfunnet.

Tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter

Politiets nasjonale beredskapssenter

Informasjon om beredskapssenteret som bygges på Taraldrud i Ski kommune.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Ny rapport om saksflyt i saker som gjelder overgrep mot barn

13.03.2019: Tiden det tar fra anmeldelse til ferdig etterforsket sak er i mange tilfeller alt for lang i saker som gjelder overgrep mot barn. En arbeidsgruppe har levert forslag til tiltak som vil bidra til raskere fremdrift i de ulike ledd i straffesakskjeden.

Nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet

05.02.2019: Arbeidslivskriminalitet er et alvorlig problem med store konsekvenser for samfunnet. I samarbeid med partene i arbeidslivet lanserer regjeringen nå en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Dokumenter

Strategi

Strategi mot arbeidslivskriminalitet

Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet 5. februar.

Prop. 61 LS

Nærpolitireformen

Målet med nærpolitireformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.

Kontakt

Politiavdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4a, Nydalen, Oslo

Til toppen