Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Leie av fengselsplasser i Nederland

Oversikt over de viktigste tiltakene i avtalen mellom Norge og Nederland om leie av fengselsplasser.

Norge og Nederland undertegnet i mars 2015 en avtale om leie av fengselsplasser. Stortinget ga sitt samtykke til avtalen 8. juni 2015.

Avtalen utløp 31. august 2018.

Avtalen har gitt norske myndigheter tilgang til 242 plasser i det nederlanske fengselet Norgerhaven, som ligger i Drenthe-provinsen i det nordlige Nederland. Fengselet ble tatt i bruk 1. september 2015.

Følg saken

 • Soningskøen er avviklet – nå avsluttes leiekontrakt med Nederland

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Etter at soningskøen har blitt avviklet er det ikke lenger behov for å leie fengselsplasser i Nederland. Regjeringen har derfor besluttet å ikke forlenge kontrakten om Norgerhaven fengsel, som utløper 31. august 2018.

 • Oppfølging av Sivilombudsmannens rapport fra Norgerhaven fengsel

  Nyhet | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt svar på Sivilombudsmannens besøksrapport fra Norgerhaven fengsel. Mange av forholdene som ble påpekt er allerede fulgt opp etter Sivilombudsmannens besøk.

 • Norgerhaven fengsel i Nederland åpnet

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) åpnet i dag Norgerhaven fengsel i Nederland. De første innsatte er allerede på plass.

 • Presseinvitasjon: Offisiell åpning av fengselet i Nederland

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Onsdag 2. september overrekker nederlandske myndigheter offisielt nøklene til Norgerhaven fengsel i Nederland til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). Dermed overtar Norge fengselet slik at personer som er domfelt i norsk rett kan sone i Nederland.

 • Høring – utkast til forskrifter om straffegjennomføring i Nederland

  Høring | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrift om straffegjennomføring i Nederland.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 03.10.2015

 • Forslag om leie av fengselsplasser i Nederland legges frem for Stortinget

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  – Kriminalomsorgen ble etterlatt i en uholdbar situasjon av forrige regjering. Fengslene drives nå med en kapasitetsutnyttelse på over 98 prosent. Personer som skulle sittet i varetekt må løslates. Dette er grunnen til at vi vil leie fengselsplasser i Nederland. Det er helt nødvendig å skaffe flere lukkede fengselsplasser raskt, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

 • Avtale om leie av fengsel i Nederland

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  – Jeg er svært fornøyd med å få på plass avtalen som er undertegnet i dag, og jeg er overbevist om at vi gjør det som er best og riktig når vi planlegger 2000 nye soningsplasser i Norge. Bare på denne måten kan vi endelig få vekk soningskøen de rødgrønne har etterlatt seg, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

 • Vil endre straffegjennomføringsloven for å leie fengselsplasser i Nederland

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  For å åpne for straffegjennomføring i en annen stat har Justis- og beredskapsdepartementet sendt ut et høringsforslag om endring av straffegjennomføringsloven.

 • Norge og Nederland enige om finansielle rammer

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Norge og Nederland har kommet til enighet om finansielle rammer for en eventuell avtale om leie av soningsplasser i Nederland. – Noe juridisk og praktisk gjenstår å avklare før en endelig traktat kan legges fram for Stortinget, men jeg er glad for at vi har kommet et stort steg videre. Leieavtale er en god midlertidig løsning på kapasitetsproblemet vi sliter med i dag, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

 • Styrker kriminalomsorgen – øker fengselskapasiteten

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår flere lukkede fengselsplasser og mer til vedlikehold av fengselsbygninger. Det er også tatt høyde for mulig samarbeid med Nederland om leie av midlertidige fengselsplasser.

 • Samtaler om leie av fengselsplasser i Nederland

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  – Vi arvet en utfordrende situasjon etter den rødgrønne regjeringen med for få soningsplasser. For å få til en sårt tiltrengt utvidelse av soningskapasiteten på kort sikt, har vi innledet samtaler med nederlandske myndigheter om leie av fengselsplasser i Nederland, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Til toppen