Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner er et viktig satsingsområde for regjeringen. Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og utgjør både et kriminalitets- og folkehelseproblem.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Et liv uten vold

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Et liv uten vold» gjelder for perioden 2014–2017.

Veileder til kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Kommunale handlingsplaner

Kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner skal bidra til at kommunene har fokus på vold og overgrep og at berørte får et tilrettelagt og helhetlig tilbud.

Forskningsrapporter om vold i nære relasjoner

Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Regjeringen har etablert et femårig forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Forskningsprogrammet bidra til økt forståelse for hva vold i nære relasjoner handler om.

Aktuelt nå

Pris til Oslo Sanitetsforening for arbeidet mot vold i nære relasjoner

13.12.2018: Statssekretær i Justis-og beredskapsdepartementet Thor Kleppen Sættem delte ut prisen på årets samarbeids- og samordningskonferanse i Bergen 13. desember 2018.

Nasjonal konferanse om vald i nære relasjonar i Bergen

19.11.2018: Årets nasjonale konferanse om samarbeid og samordning i arbeidet mot vald i nære relasjonar finn stad i Bergen 13. desember 2018. Påmeldinga er open.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Et liv uten vold

Handlingsplanen med konkrete tiltak på områdene forebygging, kunnskap og kompetanse, hjelpe- og behandlingstilbud, straffeforfølging og samarbeid og samordning.

Sluttrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplanen «Et liv uten vold» ble lansert i 2013. Denne sluttrapporten gir en oversikt over status for de 45 tiltakene i handlingsplanen. Rapporten ble ferdigstilt i august 2018.

Til toppen