Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner er et viktig satsingsområde for regjeringen. Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og utgjør både et kriminalitets- og folkehelseproblem.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Et liv uten vold

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Et liv uten vold» gjelder for perioden 2014–2017.

Veileder til kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Kommunale handlingsplaner

Kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner skal bidra til at kommunene har fokus på vold og overgrep og at berørte får et tilrettelagt og helhetlig tilbud.

Forskningsrapporter om vold i nære relasjoner

Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Regjeringen har etablert et femårig forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Forskningsprogrammet bidra til økt forståelse for hva vold i nære relasjoner handler om.

Aktuelt nå

Opphold for ofre for vold i nære relasjoner

06.04.2018: Regjeringen vil utvide bestemmelsen som gir opphold til en utlending som er blitt utsatt mishandling i samlivsforholdet. Den skal også omfatte mishandling utført av andre medlemmer av husstanden enn søkerens samlivspartner og mishandling utført av svigerfamilie utenfor husstanden.

Samarbeids- og samordningspris for arbeid mot vold i nære relasjoner 2017

03.11.2017: Justis- og beredskapsdepartementet ber om innspill til gode samarbeids- og samordningstiltak som kandidater til pris for arbeid mot vold i nære relasjoner for 2017. Frist for å foreslå kandidater er forlenget til 10. november.

Dokumenter

Et liv uten vold

Handlingsplanen med konkrete tiltak på områdene forebygging, kunnskap og kompetanse, hjelpe- og behandlingstilbud, straffeforfølging og samarbeid og samordning.

Statusrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)

Handlingsplanen "Et liv uten vold" ble lansert i 2013. Denne rapporten gir en oversikt over de 45 tiltakene i handlingsplanen per juli 2017.

Finn dokument

Her kan du finne flere dokumenter om Vold i nære relasjoner

Ressurser

Til toppen