Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner er et viktig satsingsområde for regjeringen. Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og utgjør både et kriminalitets- og folkehelseproblem.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Et liv uten vold

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Et liv uten vold» gjelder for perioden 2014–2017.

Veileder til kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Kommunale handlingsplaner

Kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner skal bidra til at kommunene har fokus på vold og overgrep og at berørte får et tilrettelagt og helhetlig tilbud.

Forskningsrapporter om vold i nære relasjoner

Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Regjeringen har etablert et femårig forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Forskningsprogrammet bidra til økt forståelse for hva vold i nære relasjoner handler om.

Aktuelt nå

Større satsing mot vald og overgrep

12.10.2017: Regjeringa aukar satsinga i opptrappingsplanen mot vald og overgrep med 54 millionar kroner i 2018.

Bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep

01.09.2017: Regjeringen foreslår flere endringer i barneloven og straffeloven som styrker barns rettsvern og gir bedre beskyttelse mot vold og overgrep. Domstolene gis nå en plikt til å vurdere om den dømte i volds- og overgrepssaker skal få kontaktforbud overfor barn.

Dokumenter

Et liv uten vold

Handlingsplanen med konkrete tiltak på områdene forebygging, kunnskap og kompetanse, hjelpe- og behandlingstilbud, straffeforfølging og samarbeid og samordning.

Statusrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)

Handlingsplanen "Et liv uten vold" ble lansert i 2013. Denne rapporten gir en oversikt over de 45 tiltakene i handlingsplanen per juli 2017.

Finn dokument

Her kan du finne flere dokumenter om Vold i nære relasjoner

Ressurser