Vold i nære relasjoner

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Vold i nære relasjoner er et viktig satsingsområde for regjeringen. Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og utgjør både et kriminalitets- og folkehelseproblem.

Et liv uten vold

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Et liv uten vold» gjelder for perioden 2014–2017.

Kommunale handlingsplaner

Kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner skal bidra til at kommunene har fokus på vold og overgrep og at berørte får et tilrettelagt og helhetlig tilbud.

Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Regjeringen har etablert et femårig forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Forskningsprogrammet bidra til økt forståelse for hva vold i nære relasjoner handler om.

Aktuelt nå

Nett-tv

Se sendingen her

Retten til å bestemme over eget liv

08.03.2017: Regjeringen styrker arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse med ny fireårig handlingsplan, fem innsatsområder og 28 tiltak.

Mange drap i nære relasjoner

24.01.2017: Drapsoversikten for 2016 viser at en stor andel drap skjer i nære relasjoner. Mange av drapene er partnerdrap.

Statusrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)

23.12.2016: Handlingsplanen "Et liv uten vold" ble lansert i 2013. Denne rapporten gir en oversikt over de 45 tiltakene i handlingsplanen per desember 2016.

Flere saker om Vold i nære relasjoner

Dokumenter

Et liv uten vold

Handlingsplanen med konkrete tiltak på områdene forebygging, kunnskap og kompetanse, hjelpe- og behandlingstilbud, straffeforfølging og samarbeid og samordning.

Statusrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)

Handlingsplanen "Et liv uten vold" ble lansert i 2013. Denne rapporten gir en oversikt over de 45 tiltakene i handlingsplanen per desember 2016.

Finn dokument

Her kan du finne flere dokumenter om Vold i nære relasjoner

Ressurser