Hvor lite skal du finne deg i?

Ingen skal behøve å frykte sine nærmeste. Spørsmålet er ikke hvor mye du skal finne deg i, men hvor lite. Politiets kampanje "Hvor lite skal du finne deg i?" videreføres høsten 2016.

Føler du deg utrygg? Sjekk faresignaler og hvordan du kan søke hjelp på hvorlite.no.

Målsettingen med kampanjen er å gi økt kunnskap om vold i nære relasjoner og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen.

Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig oppgave for politiet å redusere omfanget av vold og trusler. Kampanjen rettes mot personer utsatt for vold fra partner, inkludert unge par, samt personer som kjenner til at andre blir utsatt for vold i nære relasjoner. 

Politiet og hvorlite.no samarbeider med dinutvei.no - den nasjonale nettportalen om vold i nære relasjoner og voldtekt.

Publikum kan benytte spørretjenesten på dinutvei.no.

Til toppen