Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens en global trussel mot folkehelsen. Når bakterier blir resistente mot antibiotika mister medisinen effekt, og det blir vanskeligere å behandle sykdommer. Et høyt forbruk av antibiotika øker forekomsten av resistente bakterier. Derfor arbeider regjeringen for å redusere antibiotikabruken hos mennesker og dyr.

NRF-ku. Lyngen i Troms.

Om antibiotikabruk i norsk landbruk

Norge utmerker seg blant landene som bruker minst antibiotika i husdyrproduksjonen. Undersøkelser viser også at forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i norsk mat og i norsk husdyrhold også er lav.

Forskning - Antibiotika

Norge tar en global lederrolle

Regjeringen har satt tydelige mål for å redusere bruken av antibiotika, og Norge er en pådriver i arbeidet med å kutte antibiotikabruken globalt.

Aktuelt nå

Kyllinger

Fortsatt nedgang i antibiotikabruken

22.09.2021: Det var ein nedgang i antibiotikabruken til husdyr i Noreg i perioden frå 2013 til 2020 er på 23 prosent. Det går fram av NORM-VET rapporten for 2020, som Veterinærinstituttet har overlevert til Mattilsynet. NORM-VET står for Norsk overvakingsprogram for antibiotikaresistens i mikrobar frå fôr, dyr og næringsmiddel.

Kvinnelig bonde i fjøs.

Veterinærenes rolle i norsk husdyrproduksjon

28.05.2021: Veterinærer har bidratt sterkt i arbeidet med å forbedre dyrehelsen, dyrevelferden og mattryggheten. Globalt og nasjonalt har veterinærer gjort en enorm innsats for å utrydde mange av de mest alvorlige og smittsomme dyresykdommene og zoonosene. Den norske modellen bygger på samarbeid mellom myndigheter, kunnskapsstøtte, veterinærer og husdyrnæring, fastslo landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad da hun åpnet Veterinærdagene 2021.