Bioøkonomi i verden

OECD vurderer verdiskapingspotensialet knyttet til bioøkonomien som stort. I EU og under Nordisk ministerråd står bioøkonomi høyt på dagsorden. Globalt har mer enn 40 land integrert bioøkonomi i sine nasjonale strategier. Blant annet har G7-landene (Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA) og BRIKS-landene (Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika) lansert omfattende initiativer for å fremme utviklingen av bioøkonomien.

Nordisk Ministerråd

OECD

EU

Internasjonale bioøkonomistrategier

Bioeconomy Policies around the World.
Bioeconomy Policies around the World. Foto: German Bioeconomy Council