Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fiskeriforvaltningens analysenettverk

Fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA) er et prosjekt som skal sikre et tettere samarbeid mellom ulike etater og bidra med oppdaterte, tverrsektorielle analyser innenfor saksområdet ulovlig, urapportert og uregulert fiskeriaktivitet. 

Analysenettverket er et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet og Utenriksdepartementet. I tillegg til disse er Fiskeridirektoratet representert i prosjektets styringsgruppe.

FFA knyttes sammen gjennom kontaktgruppen, som ledes av Fiskeridirektoratet, og består av en rekke kontrolletater, inkludert , Kystvakten, Skattedirektoratet, Toll- og avgiftsdirektoratet, Kystverket og politiet. Etableringen av analysenettverket var en videreføring av regjeringens mangeårige arbeid mot ulovlig fiske. I tillegg er FFA et konkret tiltak mot organisert kriminalitet i fiskerinæringen og et av flere tiltak som beskrevet i regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet.

Kontakt:
Fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA)
Tlf: 22 24 54 83

Til toppen