Kval og sel

Ryggen av ein vågekval over vatnkanten

Kvalfangst

Som ein del av dei norske fangsttradisjonane driv Noreg i dag fangst av vågekval. I Noreg har kvalfangsten alltid vore driven i kombinasjon med fiskeri.

Eit måltid med kvalkjøt

Handel med vågekvalprodukt

I januar 2001 opna regjeringa for eksport av vågekvalprodukt.

Eit bilete av ein vågekval under vatn

Bærekraftig hvalfangst

Den norske vågehvalbestanden er i god forfatning.

Til toppen