Sjømat og helse

Fisk og annen sjømat har et høyt innhold av mange næringsstoffer, og er en god kilde for både proteiner, fett, spesielt de lange flerumettede marine n-3-fettsyrene, vitamin D, vitamin B12, selen og jod.

En av de største helseutfordringene i den vestlige verden i dag er knyttet til kostholdet (blant annet for mye mettet fett, sukker og salt) i tillegg til for lite fysisk aktivitet. Forebygging av livsstilssykdommer gjennom sunnere kosthold, økt fysisk aktivitet og røykeslutt er et høyt prioritert tema i Verdens helseorganisasjon (WHO) sitt arbeid fremover.

Befolkningen i Norge blir generelt anbefalt å øke inntaket av fisk og annen sjømat, særlig de som i dag spiser lite fisk. Helsemyndighetene lanserte nye kostråd i 2011 basert på systematiske kunnskapsoppsummeringer og forsking på feltet. Et av rådene er som følger:

Spis fisk til middag to til tre ganger i uken. Bruk også gjerne fisk som pålegg.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har i rapporten "Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold" fra desember 2014 skrevet følgende:

  • Fisk en viktig kilde til godt balansert kosthold med hensyn til protein og viktige næringsstoffer som EPA og DHA, vitamin D, jod og selen.
  • VKM mener at de som har fiskekonsum som er lavere enn tilsvarende én middagsporsjon per uke vil gå glipp av de gunstige virkningene av fiskekonsum på hjerte- og karsykdommer og optimal nevrologisk utvikling hos foster og spedbarn.
  • I sine oppdaterte råd konkluderer VKM med at det ikke lenger er grunn til å si at kvinner i fruktbar alder og jenter bør begrense inntaket av fet fisk ut fra et helseperspektiv, slik det var da VKM gjorde den første nytte- og risikovurderingen av fisk i 2006.
  • Fordelene ved å spise fisk oppveier klart den ubetydelige risikoen som dagens nivåer av miljøgifter og andre kjente fremmedstoffer i fisk representerer.

Nasjonalt råd for ernæring
Kostholdsråd

Vitenskapskomiteen for mattrygghet
Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold

NIFES
Samleside: Trygg sjømat
Artikkel: Hvor mye fisk bør vi spise?
Samleside: Sjømat og helse
Artikkel: Hvorfor spise sjømat?
Samleside: Overvåkning

NOFIMA
Sjømatindustri
Forbruker og marked
Mat og helse