Kostråd: Spis mer fisk

Fisk er en viktig kilde for livsnødvendige næringsstoffer som protein, vitamin B12, selen og jod. Fet fisk har en gunstig fettsyresammensetning. Fet fisk og tran er de viktigste kildene for de lange flerumettede n-3-fettsyrene (EPA og DHA) og vitamin D.

Barn lager fisk
Foto: Nofima

Norsk sjømat oppfyller kravene til mattrygghet. Selv om forekomsten av forskjellige fremmedstoffer kan redusere de helsemessig gunstige effektene noe, har vi en samlet helsegevinst ved å spise sjømat. På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert nytte og risiko ved å spise fisk. Rapporten er en oppdatering av vurderingen som komiteen publiserte i 2006. VKM konkluderer med at det er godt dokumentert at fisk beskytter mot hjerte- og karsykdom. Fisk bidrar også positivt til utviklingen av nervesystemet hos foster og spedbarn.

Forbruket av fisk og sjømat har avtatt de siste årene. Omregnet til hel urenset fisk (rund vekt) var forbruket i perioden 2007 til 2017 redusert med 18 prosent, fra 37 til 30 kg per person og år. 

Unge spiser mindre fisk

Barn, ungdommer og unge voksne spiser vesentlig mindre fisk enn voksne. Kostholdsundersøkelser viser at en stor andel av 4-, 9- og 13-åringer aldri eller sjelden spiser fisk eller annen sjømat. Unge kvinner er de blant de voksne som har det laveste inntaket både av fisk totalt og av fet fisk og fiskepålegg. Ut fra et helsemessig synspunkt er det gunstig om forbruket av fisk, både mager og fet fisk, øker i befolkningen.

Les mer

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) la i desember 2014 fram rapporten Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold - en oppdatering av VKMs rapport fra 2006 basert på ny kunnskap:

Helsedirektoratet, Utviklingen i norsk kosthold 2018: