Fiskeri NY

Fiske og fangst har alltid vært grunnlaget for arbeid og bosetting langs kysten. Men fiskeren er langt mer effektiv i dag enn for bare noen tiår siden.