Fiskeri og Havbruk NY

Noreg forvaltar eit havområde som er seks til sju gonger større enn Fastlands-Noreg. Norsk sjømatnæring leverer i dag sjømat til forbrukarar i meir enn 130 land.

Havbruk

Norge har en lang kystlinje med kaldt vann og god plass. Dette gir oss naturgitte forhold for havbruk.

Fiskeri

Fiske og fangst har alltid vært grunnlaget for arbeid og bosetting langs kysten.

Kval og sel

Som ein del av dei norske fangsttradisjonane driv Noreg i dag fangst av vågekval.

Aktuelt nå

Nytt vekstsystem i havbruksnæringen

Forslaget innebærer at det etableres 12 produksjonsområder langs kysten.

Vil ha flere fiskeglade barn

Fiskeriminister Per Sandberg vil ha flere barn til å spise fisk og gir 10 millioner kroner til prosjekter som skal lære barn og unge å lage og like fisk.

Biomasseprofil i Bremnes-modellen er fastsatt

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 30. juni 2016 forskrift om innføring av variabel tillatt fiskemengde gjennom året i lakse- og ørretoppdrett

Sjømat

Myndighetene har ansvar for å fastsette regelverk som sikrer at sjømaten er trygg og sunn for forbrukerne.

Fritidsfiske og turistfiske

Fritidsfiske som rekreasjon og for matauk er en viktig del av kystkulturen i Norge.

Dokumenter og høringer

Her finner du relevante dokumenter og saker på høring