Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Turistfiske

”Turistfiske” brukes som begrep for det fisket som utøves av utenlandske turister. Fisketurisme er en viktig del av det norske reiselivsmarkedet.

Innenfor turisme og kystkultur ligger det store muligheter for næringsutvikling og nye arbeidsplasser langs kysten. Reiseliv er en viktig vekstnæring i mange kystsamfunn. Mens sysselsettingen innen den tradisjonelle fiskerinæringen reduseres gjennom økt effektivisering, vil satsing på reiseliv kunne bidra til økt sysselsetting og utvikling av kystsamfunnene for øvrig.

Fra 1.januar 2018 trådte nye regler for turistfiskevirksomheter i kraft. Dette er en del av oppfølgingen av lov- og forskriftsforslaget om nytt regelverk som skal regulere turistfiskenæringen.

De viktigste elementene i det nye regelverket er:

  • Det innføres en registering over turistfiskevirksomheter.
  • Det innføres fangstrapporteringsordning for turistfiskevirksomheter.
  • Utførselskvoten endres til 20 kg for gjester ved registrerte virksomheter, for alle andre gjelder 10 kg utførselskvote.
  • Ordningen med troféfisk fjernes.
  • Utførselskvoten endres fra 24 timer til 7 dager. (Det betyr at hvis man tar med seg full kvote ved utreise, så er det ikke lov til å ta med seg noe mer fisk ved ny utreise før det er gått 7 dager.)

 

Mer informasjon om turistfiske i Norge kan leses på Fiskeridirektoratet sine sider

Til toppen