Publikasjoner fra Fiskeriforvaltningens analysenettverk

Organisert fiskerikriminalitet i et nordatlantisk perspektiv 

Studien er publisert av Fiskeriforvaltningens analysenettverk og er utarbeidet av dr. philos Jan Georg Christophersen.
Christophersen har doktorgrad i kriminologi ved Universitetet i Oslo, er utdannet sjøkaptein og har bakgrunn fra Justis- og politidepartementet, Politihøyskolen, NUPI og Universitetet i Oslo.

Last ned publikasjonen (pdf-format)

 

 

 

 

Cases and materials on illegal fishing and organized crime

 

Ulovlig, urapportert og uregistrert fiske er et stort globalt problem. Sjømat for milliarder blir ulovlig høstet hvert år. I FNs fiskeriresolusjon for 2008 og 2009 vises det til at det er bekymring for mulige forbindelseslinjer mellom grenseoverskridende organisert kriminalitet og ulovlig fiske.

Det fins en rekke indikasjoner på at dette er tilfelle men få studier har samlet disse trådene og sett ulovlig fiske i sammenheng med annen kriminalitet.

Publikasjonen er en samling av sitater fra forskjellige rapporter og studier som viser til slike forbindelser. 

Last ned publikasjonen (pdf-format)

Til toppen