Vekstpotensial

Inn på tunet er tenestetilbod med vekstpotensial. Kommunane, NAV og andre offentlege instansar etterspør stadig fliere tilbod og større bredde.

Garden skal være godkjend etter ein eigen godkjenningsordning for å kalla seg Inn på tunet-gard. Revisorer besøker garden annakvart år for å fornye godkjenninga. I fleire fylke har gardbrukarar organisert seg i fylkesvise nettverk.

Til toppen