Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret skjer ved forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag, som opptrer i fellesskap. Forhandlingene føres på grunnlag av Hovedavtalen for jordbruket.

Den første hovedavtalen for jordbruket ble inngått i 1950. Hovedavtalen regulerer prosessen i jordbruksforhandlingene.

Hovedbestemmelsen i avtalen sier at:

Det skal føres forhandlinger mellom staten og jordbruket om priser på jordbruksvarer og andre bestemmelser for næringen.

Jordbrukets forhandlingsansvar er lagt til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Statens forhandlingsutvalg oppnevnes av regjeringen.

Til toppen