Svalbard Globale frøhvelv: Foto presentasjon

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet