Berekraftsmåla

Norges oppfølging

FN sine berekraftsmål ser miljø, økonomi og sosial utvikling i samanheng. Dei gjeld for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for ei berekraftig utvikling.

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. 

 

Alle FNs bærekraftmål.