Flere saker om LMDs oppfølging av FNs bærekraftsmål

Viser 1-20 av 67 treff.

 • En million kroner til Plantetraktatens fond

  28.06.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Samtidig som landbruks- og matminister Olaug Bollestad møtte leder av Plantetraktaten, Kent Nnadozie, i Roma, utbetaler Norge nær en million kroner til traktatens Fond for fordelsdeling. Fondet støtter småbønder i utviklingsland til å bruke et mangfold av vekster.

 • Olaug Bollestad deltar på FAOs Generalkonferanse i Roma

  25.06.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FAO - FNs organisasjon for mat og landbruk - avholder sin 41. Generalkonferanse i Roma. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad leder den norske delegasjonen og har holdt hovedinnlegget på vegne av Norge.

 • Internasjonal handel må bidra til eit auka forbruk av næringsrik mat

  30.04.2019 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  For at alle skal ha eit trygt og balansert kosthald treng vi internasjonale reguleringar, ny teknologi og innovasjon. Det er og ein viktig del for å oppnå FN sitt berekraftsmål om å utrydje svolt, ha matsikkerheit og betre ernæring, og fremje eit berekraftig landbruk.

 • Vil kjempe imot feilernæring og fremje innovasjon i landbruket

  24.04.2019 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  I FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) sitt rådsmøte annonserte generaldirektøren José Graziano da Silva at dei vil prioritere arbeidet med å kjempe imot feilernæring, og leggje til rette for innovasjon i landbruket dei neste to åra.

 • Syv millioner kroner til Matsentralen Norge

  11.04.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  - God mat bør ikke kastes. Med gode rutiner kan vi gi mer mat til mennesker som trenger det, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

 • Prop. 90 L (2018–2019): Endringer i reindriftsloven

  10.04.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen har i dag fremmet en proposisjon overfor Stortinget om forslag til endringer i §§ 18 og 33 i reindriftsloven. Forslagene er en del av oppfølgingen av Meld. St. 32 (2016-2017) om reindriftspolitikken, som ble lagt fram for Stortinget i april 2017 og som Stortinget i hovedsak har sluttet seg til.

 • Vil bedre mattryggheten i verden

  13.02.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Hvert år blir 600 millioner mennesker syke som følge av å ha spist utrygg mat. 420.000 mennesker dør av samme grunn. Den internasjonale mattrygghetskonferansen etterlyser et større globalt samarbeid for å bedre mattryggheten i verden.

 • Berømmer Norge som en god samarbeidspartner for FNs mat- og landbruksorganisasjon

  10.12.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud hadde i dag et møte med generaldirektøren i FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO), José Graziano da Silva. På møtet diskuterte de flere tema av felles interesse for FAO og Norge.

 • FN-dagen: Oppfølgning av 2030-agendaen og bærekraftsmål nr. 2

  24.10.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I dag er FN-dagen. For tre år siden vedtok FNs medlemsland en felles og universell agenda med 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030.

 • Verdens matvaredag

  16.10.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I dag markeres verdens matvaredag. Null-sult er tema for dagen. I 130 land over hele verden er det organisert markeringer av matvaredagen. Sammen med den globale seremonien i FAOs hovedkvarter i Roma, bidrar alle arrangementene til å øke bevisstheten om at mange mennesker sulter og nødvendigheten av å sørge for matsikkerhet og riktig ernæring for alle i verden.

 • Arbeidsgruppen for statistikk for matsvinn i jordbrukssektoren er nedsatt

  27.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Som en oppfølging av bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, er det nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan jordbrukssektoren best kan følge opp oppgaven med å utvikle statistikk i sin sektor.

 • Nytt utvalgt kulturlandskap i Nordland

  21.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Røst i Nordland er et av de ni nye utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Røst er et øylandskap i Lofoten og inneholder både biologiske og kulturhistoriske verdier. Dagens jordbruk viderefører en del av historien om fiskerbonden, som drev både jordbruk og fiske.

 • Sunn jord som problemløser

  05.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Å forbedre jordkvaliteten er avgjørende for matsikkerhet, folkehelse og miljøet. Generalsekretær José Graziano da Silva i FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) oppfordrer land til en bærekraftig jordforvaltning.

 • Forskningssenter for urbant landbruk

  27.08.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Verdens befolkningen øker. Å produsere nok mat på en bærekraftig og klimasmart måte er et globalt ansvar og krever samarbeid. I tillegg til nok mat er det viktig at maten er trygg og riktig ernæringsmessig sammensatt. Kina ligger i front internasjonalt når det gjelder teknologiutvikling. Nå styrker Norge og Kina landbrukssamarbeidet.

 • Nytt utvalt kulturlandskap i Møre og Romsdal

  21.08.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Norangsdalen og Hjørundfjorden er blant dei ni nye utvalde kulturlandskapa i jordbruket. Fjordlandskapet har trong fjord og bratte fjell.

 • Nytt utvalgt kulturlandskap i Trøndelag

  15.08.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Klevgardan i Trøndelag er blant de ni nye utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Området gjenspeiler det brattlendte kulturlandskapet i dalbygdene i Midt-Norge, og er preget av at den tradisjonelle jordbruksdriften har blitt særdeles godt ivaretatt.

 • Nytt utvald kulturlandskap i Sogn og Fjordane

  09.08.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Midtre Lærdal i Sogn og Fjordane er blant dei ni nye utvalde kulturlandskapa i jordbruket. Midtre Lærdal ligg inst i Sognefjorden og har til alle tider fungert som eit knutepunkt og viktig ferdselsåre mellom Aust- og Vestlandet.

 • Nytt utvalgt kulturlandskap i Rogaland

  01.08.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Suldal i Rogaland er et av de ni nye utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Suldal har et hei- og skoglandskap med gårder og støler.

 • Nytt utvalgt kulturlandskap i Trøndelag

  25.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Frostatingsområdet utgjør den sørlige delen av Frostahalvøya og er et av de ni nye utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Godt klima og gode vekstvilkår har gitt Frosta kallenavnet «Trondheims kjøkkenhage».

 • Nytt utvalgt kulturlandskap i Aust-Agder

  18.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Furuøya er et øylandskap som ligger i Aust-Agder og er et nytt utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Furøya omfatter både Furuøya og Hestøya i Tvedestrandsfjorden.

Til toppen