Flere saker om LMDs oppfølging av FNs bærekraftsmål

Viser 1-20 av 93 treff.

 • Frø fra jordbær og vannmelon til Svalbard Globale frøhvelv

  21.02.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  2021 er FNs internasjonale år for frukt og grønnsaker. Det ble markert ved at det denne uken ble det lagt inn frø fra vannmelon, jordbær og gresskar i Svalbard Globale frøhvelv - verdens største sikkerhetslager for biologisk mangfold i jordbruket.

 • Regjeringen presenterer sin strategi for utviklingen av Matnasjonen Norge

  12.02.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  I dag lanserer landbruks- og matminister Olaug Bollestad, sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, regjeringens strategi for Matnasjonen Norge. Strategien samler og synliggjør koblinger mellom næringspolitikken på matområdet og helse- og folkehelsepolitikken.

 • Fylkesnytt frå Rogaland 1/2021

  10.02.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Rogaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om at det manglar oversikt over bruk av opsjonsavtalar i Rogaland.

 • Jordvern avgjørende for å nå bærekraftsmålene

  11.01.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har i dag sendt et brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om å ivareta jordvern og bærekraftsmålene i kommunenes arealplanlegging.

 • 2021 - Det internasjonale året for frukt og grønt

  05.01.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  2021 Er FNs internasjonale år for frukt og grønt. FAO - FNs organisasjon for landbruk og mat, skal lede arbeidet i samarbeid med andre relevante organisasjoner i FN systemet.

 • Covid-19 pandemien: EU opprettholder matforsyningen

  24.11.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Jordbrukssektoren har klart å opprettholde produksjonen og forsyningslinjene under covid-19 pandemien. EU vurderer å iverksette økt støtte til privat lagring av jordbruksvarer dersom dette er nødvendig for å stabilisere jordbruksmarkedene.

 • Vil ha et fremtidsrettet teknologisk landbruk

  04.09.2020 Nyhet Statsministerens kontor, Landbruks- og matdepartementet

  For 50 år siden produserte én bonde mat til 6,5 personer. I dag kan én bonde produsere mat til 61 personer. I verdenssammenheng ligger norsk landbruk langt fremme når det gjelder å ta i bruk teknologiske løsninger. Teknologi i landbruket gir store muligheter, og det var temaet Regjeringens digitaliseringsutvalg diskuterte fredag 4. september.

 • FAO utarbeider retningslinjer for å redusere mat-tap og matsvinn

  30.06.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FAO har satt ned en arbeidsgruppe som skal sluttføre arbeidet med globale retningslinjer for å redusere mat-tap og matsvinn. Arbeidsgruppa består av deltakere fra alle de regionale gruppene i FAO, fra forvaltningen og fra akademia. Norge deltar som ett av åtte europeiske land i arbeidsgruppa v/seniorrådgiver Yngvild Våge Steihaug i Landbruks- og matdepartementet.

 • Såfrø i kampen mot sult

  23.06.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet utbetaler i disse dager nær en million kroner til fondet for fordelsdeling under FAO-traktaten om såfrømangfold. Fondet støtter småbønder i utviklingsland til å bruke et mangfold av vekster.

 • EUs nye strategi for bærekraftige matsystemer

  02.06.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Europakommisjonen la 20. mai frem sin etterlengtede «Farm to Fork»-strategi. Med denne strategien ønsker EU å sette den globale gullstandarden i bærekraftige matsystemer.

 • Styrking av norsk utviklingshjelp innan dyrehelse og trygg mat

  27.04.2020 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Veterinærinstituttet og Norad har inngått ein rammeavtale om kunnskapssamarbeid for å styrke norsk utviklingshjelp innan dyrehelse, fiskehelse og trygg mat.

 • Presseinformasjon: Statsministeren og landbruks- og matministeren til Svalbard globale frøhvelv

  22.01.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Statsministerens kontor

  Statsministeren er vertskap når representanter for rundt 30 genbanker fra hele verden samles på Svalbard den 25. februar for å deponere frøprøver til det globale frøhvelvet. Medlemmer fra FNs generalsekretærs pådrivergruppe for bærekraftmålene, som statsministeren leder sammen med Ghanas president Nanna Addo Dankwa Akufo-Addo, vil også være tilstede.

 • FAO intensiverer arbeidet for å bekjempe Fall Armyworm

  09.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norge bidrar med økonomiske midler og med NIBIOs kompetanse i utviklingen av varslingssystemer for å takle denne skadegjøreren. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er svært positiv til at Norge bidrar i den internasjonale kunnskapsdugnaden som må til for å nå FNs bærekraftsmål, og understreker at utfordringene knyttet til plantehelse forener alle land. Multilateralt samarbeid og innovative løsninger utviklet i norske forskningsmiljøer er et glimrende eksempel på Norges bidrag.

 • Bollestad på åpen kafè på Slumstasjonen

  03.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Matsentraler over hele landet deler ut over 2700 tonn mat i år. Dette tilsvarer rundt 5,4 millioner måltider, som vil komme vanskeligstilte til gode. Overskuddsmaten blir levert av butikker og matindustrien i Norge, og ville ellers endt opp som matsvinn.

 • FAOs generaldirektør besøker Norge

  23.10.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FAOs nylig valgte Generaldirektør Qu Dongyu er denne uka på Norgesbesøk for å delta på konferansen Our Ocean, og har benyttet anledningen til møter med norske myndigheter og et feltbesøk til Bygdøy Kongsgård. Qu Dongyu understreker at det ikke er tilfeldig at hans første besøk som Generaldirektør til et vest-europeisk land går til Norge.

 • Fylkesnytt frå Vestland 3/2019

  23.10.2019 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Vestland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med artiklar om Vestland sitt arbeid omkring klimaklokt landbruk.

 • 14 prosent matsvinn fra produsent til butikk

  16.10.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  En ny rapport fra FN viser at 14 prosent av all mat som blir produsert i verden, går tapt før den når butikkhyllene. - Jeg lurer ofte på hvordan vi kan akseptere at mat blir kastet når over 820 millioner mennesker i verden fortsatt går sultne hver dag, sier generalsekretær Qu Dongyu i FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO.

 • Presseinvitasjon: Vikingbrød med Bollestad på Verdens brøddag

  15.10.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad bretter opp ermene og markerer verdens brøddag og FNs matvaredag med å bake varme brødtallerkner - en pizza fra vikingtiden.

 • Fylkesnytt frå Møre og Romsdal 3/2019

  09.10.2019 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om Jordvernmålet som for første gong er nådd i Møre og Romsdal.

 • Matsikkerhet i utviklingsland

  19.09.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) møtte tirsdag landbruks- og matminister Olaug Bollestad og utviklingsminister Dag Inge Ulstein for å orientere om sitt internasjonale arbeid, blant annet prosjekter knyttet til matsikkerhet i utviklingsland.