Flere saker om LMDs oppfølging av FNs bærekraftsmål

 • Norske Agritek-løsninger skaper interesse i Øst-Afrika

  05.01.2022 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Smarte agritek-løsninger danner ikke bare grunnlag for et mer effektivt og bærekraftig landbruk i Norge. Utvikling innen norsk landbruksteknologi gir også grunnlag for nye forretningsidéer og produkter med eksportpotensiale.

 • Priser til bærekraftig matproduksjon

  16.11.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Matprisen er en årlig hyllest til norske bønder, produsenter, kokker og formidlere, som tenker bærekraft og miljø når de jobber med mat.

 • Lonely Planet anbefaler Norge som reisemål

  10.11.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norge er et av 10 land Lonely Planet anbefaler å reise til i 2022. Kåringen legger særlig vekt på land som har bærekraftige reiseopplevelser, der turister har en positiv påvirkning på de stedene de besøker.

 • Fylkesnytt fra Nordland 2/2021

  03.11.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Utviklingsprosjekt Gårdsturisme og Matopplevelser i Nordland.

 • Noreg sin reiselivsstrategi er pensum på Harvard

  27.10.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Noreg sin nasjonale reiselivsstrategi er nå obligatorisk pensum på det amerikanske eliteuniversitet Harvard University.

 • EU-Parlamentet går for en mer bærekraftig matproduksjon

  26.10.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EU-Parlamentet har diskutert EU-Kommisjonens strategi for bærekraftig matproduksjon («From Farm to Fork - strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system»). Det var stort flertall for den positive innstillingen fra landbruks- og miljøkomitéene, - en overgang til en mer bærekraftig matproduksjon.

 • Verdens matvaredag 2021 i et viktig år for matsikkerhet

  16.10.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I dag, 16. oktober markeres verdens matvaredag. Dagen markeres samtidig med møtet i komiteen for matsikkerhet (CFS) i Roma, der saker som omhandler matsikkerhet og ernæring diskuteres blant FNs medlemsland, flere FN-organisasjoner, sivilsamfunn og privat sektor.