Flere saker om LMDs oppfølging av FNs bærekraftsmål

Viser 1-20 av 181 treff.

 • Nett-tv

  Lanserer veikart 2.0 for Grønt industriløft: Med grønn industri skal vi bygge landet videre

  28.09.2023 Pressemelding Statsministerens kontor, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringens grønne industriløft skal ta oss gjennom den største omstillingen norsk økonomi har sett i moderne tid. Statsminister Jonas Gahr Støre, næringsminister Jan Christian Vestre og landbruks- og matminister Geir Pollestad lanserte i dag et oppdatert veikart som gir løypemelding i det grønne industriløftet, og hvordan regjeringen ytterligere vil øke tempoet i den grønne omstillingen i næringslivet.

 • Fylkesnytt frå Vestland 2/2023

  20.09.2023 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Her kjem ny utgåve av Fylkesnytt frå Statsforvaltaren i Vestland. Her kan du mellom anna lese om berekraft i praksis på landbrukskonferansen for Vestland.

 • Ny nasjonal dialog om bærekraftige matsystem

  15.09.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Bærekraftige matsystem er sentralt for å nå FNs bærekraftsmål. På veien dit inviteres alle FNs medlemsland til å rapportere om status for deres nasjonale arbeid med bærekraftige matsystem. Det er viktig at alle aktørene i de ulike leddene i matsystemet møtes; matprodusenter, grossister og forbrukere. Regjeringen arrangerer derfor nasjonal dialog om bærekraftige matsystem 20. oktober.

 • Kunnskapsrapport om berekrafta i norsk jordbruksproduksjon

  13.09.2023 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) har utarbeida ein kunnskapsrapport om berekrafta i norsk jordbruksproduksjon. Rapporten er eit svar på eit større oppdrag som NIBIO fekk frå Landbruks- og matdepartementet i 2022, og utgjer del 1 av oppdraget.

 • Bærekraftig matsystem i EU

  12.09.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det forventes at EU-kommisjonen presenterer et rammeverk for et bærekraftig matsystem i løpet av høsten 2023, og som tar hensyn til de økonomiske, miljømessige og sosiale utfordringene.

 • Marthe Bogstad er Årets unge bonde 2023

  08.09.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Klimaendringene, ny teknologi og en mer urolig verden stiller nye krav til hvordan vi produserer maten vår. Norge har behov for flere kunnskapsrike og innovative bønder som kan bidra til å utvikle landbruket i mer bærekraftig retning. Fredag kveld ble Marthe Bogstad kåret til Årets unge bonde 2023.

 • Ekstra midler til tiltak for økt kunnskap og interesse for bærekraftig matproduksjon

  08.09.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I revidert nasjonalbudsjett for 2023 ble det bevilget en million kroner til opplysningstiltak i landbruket. Pengene skal brukes til en midlertidig tilskuddsordning som skal bidra til økt kunnskap og interesse for bærekraftig matproduksjon. Organisasjoner, institusjoner og kommuner har søkt på midlene, og nå annonseres prosjektene som vil få tilskudd.

 • Statskog regulerer rype- og skogsfugljakten

  06.09.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statskog gjør få unntak fra rypestengningen i Sør-Norge, mens de aller fleste feltene i Nordland og Troms blir åpne. Analyse av skogsfugltakstene gir åpning for et begrenset antall jegere i de fleste av Statskogs jaktterreng.

 • Fylkesnytt frå Rogaland 2/2023

  06.09.2023 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Rogaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om - 10 år med desentraliserte fagsamlinger for kommunene i Rogaland.

 • Stenger rypejakta i Sør-Norge

  25.08.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statskogs tellinger viser positive tegn i nord, men fra Trøndelag og sørover er utviklingen i bestanden så svak at statsforetaket stenger sine områder for rypejakt.

 • Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2023 er tildelt Skjolden beitelag i Mørkridsdalen

  23.08.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Skjolden beitelag består av 12 medlemmer som driver aktivt landbruk med beitedyr. Beitelaget har bidratt til å opprettholde viktige verdier i Mørkridsdalen landskapsvernområde som ble opprettet i 2009 samtidig med Breheimen nasjonalpark.

 • Europakommisjonen: Forslag til nytt regelverk for genredigering

  02.08.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Europakommisjonen har foreslått nytt regelverk for genredigerte plantevekster etter at en kommisjonsstudie konkluderte med at nåværende GMO-regulering ikke er egnet til formålet.

 • Europakommisjonen: Nytt regelverk om plante- og skogformeringsmateriale

  20.07.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Europakommisjonen har presentert resultatene av en gjennomgang av EUs regelverk for plante- og skogformeringsmateriale. Studien viste behov for å ta tak i utfordringer knyttet til bærekraft, biologisk mangfold og klimaendringer.

 • Europakommisjonen foreslår ny jordovervåkingslov

  19.07.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Europakommisjonen presenterte 5. juli et utkast til en jordovervåkingslov for å øke verdien av jord og oppnå sunt jordsmonn i EU innen 2050 i tråd med sin ambisjon EU Zero Pollution.

 • Det internasjonale samarbeidet om matsikkerhet er viktigere enn noensinne

  06.07.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Eksperter slår alarm om mer ekstremvær de kommende årene på grunn av klimaendringene. Kombinasjonen av globale kriser har fått stor betydning for matsikkerhet, og nå samles FNs medlemsland for å finne løsninger.

 • 15 år med støtte fra Norge til småbønders såfrøsikkerhet

  03.07.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norge gir rundt en million til FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) sitt fond for såfrømangfold. Siden 2008 har Landbruks- og matdepartementet gitt et årlig bidrag for å støtte dette arbeidet.

 • Nordisk ministerråd 2023: Bærekraftige matsystemer på dagsorden

  21.06.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Island har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd i 2023. En rundebordskonferanse med temaet bærekraftige matsystemer sto først på dagsorden for det årlige sommermøtet i Keflavik 21. juni.

 • Ferske midler til opplysningstiltak i jordbruket

  21.06.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Organisasjoner, institusjoner og kommuner kan nå søke om tilskudd til tiltak som bidrar til økt interesse i befolkningen for en bærekraftig norsk matproduksjon. Søknadsfristen er 7. august.

 • Presseinvitasjon: Nordisk ministerråd 2023: Sandra Borch til Island

  19.06.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Island har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd i 2023. Det årlige sommermøtet 20. og 21. juni, er lagt til Reykjavik og Keflavik. Hit kommer politikere for fiskeri og havbruk, jordbruk, matvarer og skogsbruk fra 8 regjeringer; Norge, Sverige, Finland med Åland, Island og Danmark med Grønland og Færøyene. Landbruks- og matminister Sandra Borch vil være tilstede på Island begge dager.

 • Norge med flest nye Michelin-stjerner

  14.06.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  De nordiske Michelin-stjernene er delt ut, og i år var det seks nye norske restauranter som fikk én stjerne. Totalt ble det delt ut 14 i Norden og flest nye stjerner gikk til Norge.

 • Side 1 av 10
 • Side 1 av 10