Flere saker om LMDs oppfølging av FNs bærekraftsmål

  • Verdens matvaredag 2021 i et viktig år for matsikkerhet

    16.10.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

    I dag, 16. oktober markeres verdens matvaredag. Dagen markeres samtidig med møtet i komiteen for matsikkerhet (CFS) i Roma, der saker som omhandler matsikkerhet og ernæring diskuteres blant FNs medlemsland, flere FN-organisasjoner, sivilsamfunn og privat sektor.