Flere saker om LMDs oppfølging av FNs bærekraftsmål

Viser 41-60 av 94 treff.

 • Nytt utvalgt kulturlandskap i Trøndelag

  15.08.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Klevgardan i Trøndelag er blant de ni nye utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Området gjenspeiler det brattlendte kulturlandskapet i dalbygdene i Midt-Norge, og er preget av at den tradisjonelle jordbruksdriften har blitt særdeles godt ivaretatt.

 • Nytt utvald kulturlandskap i Sogn og Fjordane

  09.08.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Midtre Lærdal i Sogn og Fjordane er blant dei ni nye utvalde kulturlandskapa i jordbruket. Midtre Lærdal ligg inst i Sognefjorden og har til alle tider fungert som eit knutepunkt og viktig ferdselsåre mellom Aust- og Vestlandet.

 • Nytt utvalgt kulturlandskap i Rogaland

  01.08.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Suldal i Rogaland er et av de ni nye utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Suldal har et hei- og skoglandskap med gårder og støler.

 • Nytt utvalgt kulturlandskap i Trøndelag

  25.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Frostatingsområdet utgjør den sørlige delen av Frostahalvøya og er et av de ni nye utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Godt klima og gode vekstvilkår har gitt Frosta kallenavnet «Trondheims kjøkkenhage».

 • Nytt utvalgt kulturlandskap i Aust-Agder

  18.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Furuøya er et øylandskap som ligger i Aust-Agder og er et nytt utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Furøya omfatter både Furuøya og Hestøya i Tvedestrandsfjorden.

 • Nytt utvald kulturlandskap i Oppland

  11.07.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Stølsvidda ligg på fjellet mellom Hemsedal og Valdres og er eit av dei ni nye utvalde kulturlandskapa i 2018. I kulturlandskapet står mjølkeproduksjonen sentralt, og stølsdrifta i området har fleire hundre år gamle tradisjonar.

 • Nytt utvalgt kulturlandskap i Hedmark

  04.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Ni nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket er pekt ut. Helgøya, Norges største innlandsøy, er en av disse og ligger i Mjøsa. Rike kambrosiluriske bergarter har gitt opphav til aktiv jordbruksdrift på hele øya.

 • Lanserer ny nasjonal pollinatorstrategi

  29.06.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa legg i dag fram ein nasjonal strategi for å sikre levedyktige bestandar av villbier og andre pollinerande insekt. Dette er avgjerande for å ta vare på økosystema våre. Åtte ministrar har signert strategien.

 • Matsvinnavtalen er en suksess

  25.06.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Det har nå gått ett år siden den ambisiøse bransjeavtalen om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030 ble undertegnet.  Det totale matsvinnet i Norge er redusert med 14 prosent fra 2010 til 2016. Hvis denne utviklingen fortsetter, er målet for 2030 innen rekkevidde.

 • Tretten nye utvalde kulturlandskap i jordbruket fram mot 2020

  22.06.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  No blir det arbeidd med å få på plass 13 nye landskap i ordninga «Utvalde kulturlandskap i jordbruket» fram mot 2020. I dag markerte statsrådane Ola Elvestuen og Jon Georg Dale at ni nye område er på plass i 2018.

 • Fylkesnytt fra Telemark 2/2018

  13.06.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Telemark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, med blant annet en artikkel om et stort engasjement for utvalgte kulturlandskap i Hjartdal og Svartdal.

 • Internasjonal spørreundersøkelse om bruk av antibiotika til dyr

  09.04.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Forskere vil finne tiltak som reduserer forbruket av antibiotika til dyr. Nå oppfordrer Veterinærinstituttet bønder, forskere, veterinærer, landbruksorganisasjoner og matindustrien til å delta i en internasjonal spørreundersøkelse.

 • 850 000 til plantetraktatens fond

  05.03.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal er på reise i Malawi i sørlige Afrika for å besøke jordbruksprosjekter som får norsk støtte. Samtidig utbetaler Norge sitt årlige bidrag til Den internasjonale plantetraktatens fond for fordelsdeling, som i år utgjør drøye 850.000 kroner.

 • Fylkesnytt fra Oslo og Akershus 3/2017

  19.12.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om stor interesse for bruk av tre i offentlige bygg.

 • Forprosjekt om statistikkutvikling for matsvinn i landbrukssektoren

  14.12.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har undertegnet en avtale med Østfoldforskning om å gjennomføre et forprosjekt om statistikkutvikling for matsvinn i landbrukssektoren. Prosjektet skal være ferdig 1. mars 2018.

 • Klimaendringer øker behovet for nye plantesorter

  08.12.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nyvalgt generalsekretær for den internasjonale traktaten for såfrømangfold, Kent Nnadozie, takket statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal for Norges innsats for å sikre verdens såfrømangfold.

 • Flere land kjemper mot antibiotikaresistente bakterier i mat- og landbruksektoren

  20.11.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mer enn 90 prosent av verdens befolkning bor i et land som har, eller holder på å utvikle, en nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens. Det viser en undersøkelse utført i 2016 av FNs mat- og landbruksorganisasjon, Verdens dyrehelseorganisasjon og Verdens helseorganisasjon.

 • Midtveisevaluering av regjeringens strategi mot antibiotikaresistens

  17.11.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015 - 2020 ble vedtatt i juni 2015. Strategiens overordnede mål er å redusere den totale bruken av antibiotika, bidra til riktigere bruk og øke kunnskapen om hva som driver utvikling og spredning av resistens.

 • Utvikling av landsbyer er i sentrum for Verdens matvaredag

  16.10.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I dag markeres verdens matvaredag. Utfordringene ved migrasjon står sentralt, og FNs generaldirektør José Graziano da Silva peker derfor på at vi i større grad må finne løsninger i nærområdene. Han mener det må utvikles landsbyer som kan skape flere arbeidsplasser, bedre tilgangen på mat og styrke den sosial beskyttelsen. I sum vil dette bidra til å redusere konfliktene, mener da Silva.

 • Felles internasjonal innsats mot matsvinn og AMR

  06.10.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FAO og EU har inngått en ny strategisk allianse om innsats mot matsvinn og antimikrobiell resistens (AMR). De to organisasjonene signerte 29. september en Intensjonsavtale (Letter of Intent). Der forplikter de seg til å samarbeide tett om to sentrale områder: Innsats for å nå Bærekraftsmål 12.3 om å halvere matsvinn innen 2030 og Innsats mot ytterligere spredning på gårder og i matsystemer av antimikrobiell resistens (AMR).