Flere saker om LMDs oppfølging av FNs bærekraftsmål

Viser 61-80 av 94 treff.

 • Norges største matfestival i Oslo

  20.09.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Denne helgen fylles Rådhusplassen i Oslo med lokal mat og drikke fra hele Norge. Matstreif er Norges største matfestival og venter mer enn 200.000 besøkende i år.

 • Nye retningslinjer skal bedre overvåking av skogressurser

  04.08.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FAO, FNs mat og landbruksorganisasjon, har utviklet nye retningslinjer for at flere land skal utvikle sterke nasjonale skogovervåkingssystemer.

 • FAOs Generalkonferanse: Norge setter antimikrobiell resistens høyt på dagsorden under FAOs Generalkonferanse

  03.07.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsråd Jon Georg Dale holdt mandag 3. juli hovedinnlegget på vegne av den norske delegasjonen på FAOs Generalkonferanse. Innlegget var en del av Generaldebatten hvor tema var "Climate Change, Agriculture and Food Security". Hovedbudskapet fra Dale var at antimikrobiell resistens (AMR) må prioriteres enda høyere på den internasjonale agendaen. AMR er vår tids største globale helsetrussel og kan bare bekjempes gjennom bredt internasjonalt samarbeid.

 • Statsråd Dale deltar på FAOs Generalkonferanse i Roma

  03.07.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsråd Jon Georg Dale deltar 3. - 4. juli på Generalkonferansen til FAO - FNs mat- og landbruksorganisasjon. Han er delegasjonsleder for den norske delegasjonen, som inkluderer representanter for Utenriksdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Norad. I tillegg er Forum for utvikling og miljø representert i delegasjonen.

 • Avtale om å redusere matsvinn

  23.06.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen og den norske matbransjen har undertegnet en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030.

 • Nasjonal strategi for villbier og andre pollinatorar

  31.05.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringa skal utarbeide ein nasjonal strategi for å styrke mangfaldet av villbier og andre pollinerande insekt. Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har no levert faggrunnlaget til Landbruks- og matdepartementet.

 • Nye retningslinjer bidrar til å oppnå klimaløfter

  12.05.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FNs mat og landbruksorganisasjon, FAO, har utviklet tilleggsretningslinjer til FNs rammekonvensjon om klimaendringer. Retningslinjene skal bidra til å støtte utviklingsland, ved at landbruket inngår i nasjonale tilpassningsplaner og gjøres mer adaptive.

 • Presentasjonene fra den nordiske matsvinn-konferansen er tilgjengelige

  08.05.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Konstituert statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Terje Halleland, åpnet den Nordisk matsvinn-konferanse på Gardermoen 27. april 2017, med nærmere 130 deltakere i salen.

 • Deler kunnskap for å takle klimautfordringer i landbruket

  04.05.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Som en del av arbeidet med å bevege seg mot et klimasmart landbruk, har flere land delt erfaringer om hvordan møte klimautfordringer og redusere klimagassutslippene i landbruket. Møtet ble arrangert av FAO, FNs mat og landbruksorganisasjon.

 • Nordisk samarbeid for å redusere matsvinn

  27.04.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Konstituert statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Terje Halleland, åpnet en Nordisk matsvinn-konferanse på Gardermoen i dag. Konferansen markerer slutten på et treårig prosjekt om matsvinn, som ble innledet under de nordiske statsministrenes grønne vekstinitiativ. Prosjektet har vært ledet av Sverige og fire nordiske land har deltatt; Finland, Danmark, Sverige og Norge.

 • Satellittdata sporer vannproduktivitet i landbruket

  26.04.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FAO, FNs mat og landbruksorganisasjon, har utviklet et høyteknologisk verktøy som måler hvor effektiv vann brukes i landbruket. Det kan bidra til at flere land bruker vannet mer produktivt.

 • Nordisk konferanse om forebygging av matsvinn 2017

  07.04.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nordisk Ministerråd og det norske formannskapet i 2017 inviterer til en nordisk konferanse om forebygging av matsvinn torsdag 27. april 2017 på Gardermoen.

 • Norge prioriterer bioøkonomi og antibiotikaresistens

  15.03.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det norske formannskapsprogrammet for MR-FJLS retter oppmerksomhet på utviklingen av den nordiske bioøkonomien og den nordiske styrkeposisjonen innenfor antibiotikaresistens. Prioriteringene tar utgangspunkt i sektorens nye strategi, som skal støtte de nordiske landenes bidrag til FNs bærekraftmål fram mot 2030.

 • Norge støtter bønders aktive bruk av såvaremangfold

  28.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær Terje Halleland møtte i dag fungerende generalsekretær Kent Nnadozie for Plantetraktaten. Helleland benyttet anledningen til å annonsere det årlige norske bidraget til traktatens fond for fordeling.

 • Handlingsplan for bedre kosthold lanseres 7. mars

  22.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, helse- og omsorgsminister Bent Høie, fiskeriminister Per Sandberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen lanserer regjeringens nye handlingsplan for et bedre kosthold på konferansen "Måltidsglede - sunt for alle" 7. mars.

 • Truede orkideer fra Myanmar til Svalbard

  22.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mottok i dag en samling med frøprøver av 230 truede orkidesorter fra Myanmars miljøvernminister Ohn Winn. Frøene skal bevares for fremtiden i Svalbard Globale frøhvelv.

 • Møte med Kinas ambassadør

  21.02.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har i dag hatt møte med den kinesiske ambassadøren til Noreg, H.E. Ambassador Wang Min. Føremålet med møtet var kontaktutveksling, og å drøfte moglegheitar for samarbeid på landbruks- og matområdet.

 • Mer robuste, mer produktive

  21.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Ja, det nytter: Med veiledning fra norske forskere skal indiske småbønder tåle klimatruslene bedre. Samtidig produserer de mer mat.

 • Genressurser bidrar til mindre sult

  09.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FAOs kommisjon for genressurser for mat og landbruk har en sentral rolle i å nå FNs bærekraftmål, spesielt målet 2.5 om genetisk mangfold. Det er Kommisjonens mangeårig erfaring med å kartlegge verdens genetiske mangfold inne kulturplanter og husdyr og anbefalinger om hva som er viktigst å gjøre for å bevare dette mangfoldet, som gjør den til en uunnværlig partner for å nå de globale målene.

 • Mange norske forskingsprosjekt får EU-støtte

  08.02.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Noreg har stor suksess med løyving av mange forskingsprosjekt innen landbruks- og matsektoren frå Horisont 2020.