Grüne Woche 2019

Norge deltar fra 18. - 27. januar 2019 på Internationale Grüne Woche i Berlin, en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv. Landbruks- og matdepartementet står bak den norske deltakelsen sammen med Innovasjon Norge og Norges ambassade i Berlin.

Logo Grüne Woche.

Landbruk, mat og reiseliv

Grüne Woche befestet i 2018 nok en gang sin posisjon som en av verdens ledende forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv: 400.000 besøkende, 1650 utstillere fra 66 land, landbruksministere fra alle verdens kontinenter og et rekordstort antall utenlandske delegasjoner var innom messen. I fjor var nær 5000 journalister akkreditert og det ble omsatt varer for over 50 millioner Euro i løpet av 10 dager.

Det er servert. Mange gode smaksprøver hos region Nord-Norge.

Utstillere

Den norske deltakelsen på Grüne Woche er et ledd i å bygge Norge som mat- og reiselivsnasjon. Norges deltakelse på Grüne Woche skal bidra til å styrke omdømmet for norsk mat og reiseliv. Målet er å stimulere til samarbeid og nyskaping på tvers av geografiske grenser og næringsgrenser. I 2019 er det utstillere fra regionene Fjell-Norge, Nord-Norge og Trøndelag som representerer Norge i Berlin.

Presse.

For presse

Norge deltar fra 18. - 27. januar 2019 på Grüne Woche i Berlin, en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv. Utstillere fra Nord Norge, Fjell Norge og Trøndelag skal teste ut sine produkter i et krevende marked. Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har med seg en egen næringsdelegasjon til Berlin med sentrale norske aktører innen mat og reiseliv.

Aktuelt nå

Lefsebaking.

Stort utbytte av å delta på Grüne Woche

27.03.2019: Nord-Norge, Fjellregionen og Vestlandet/Fjord-Norge skal representere Norge på Internationale Grüne Woche i 2020. Dette er en av verdens største mat- og reiselivsmesser som hvert år arrangeres i Berlin. I en fersk evaluering svarer årets norske utstillere at de er svært fornøyd med oppholdet på IGW, og at de blant annet knyttet nyttige kontakter og fikk markedsført både Norge og egen region.

Norges stand.

Ønsker å utvikle Norge til et attraktivt reisemål

17.01.2019: Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har invitert med seg en bredt sammensatt Næringsdelegasjon til et dialogseminar og til åpningen av den norske standen på Grüne Woche i Berlin denne uken. Delegasjonen har i dag diskutert hvordan opplevelser og aktiviteter fra landbruket og reindriften kan bidra til å utvikle Norge til et attraktiv reisemål.

Opplevingar for ein kvar smak

Plan/strategi Dato: 19.01.2017

Strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressursar

Meld. St. 11 (2016–2017)

Endring og utvikling — En fremtidsrettet jordbruksproduksjon

09.12.2016: Verdikjeden i norsk jordbruk må i større grad tilpasse seg sterkere konkurranse i fremtiden: En effektiv næring som leverer det forbrukerne etterspør og som tar inn over seg et stadig mer krevende internasjonalt marked. Dette er en forutsetning for bærekraftig og økt norsk matproduksjon og for at det fremdeles kan være et mangfoldig jordbruk over hele landet.

Strategi for eksport av jordbruksprodukter

Plan/strategi Dato: 15.01.2015

Landbruks- og matdepartementet har lagt fram en strategi for økt eksport av jordbruksprodukter. Strategien omfatter både produkter fra primærjordbruket og næringsmiddelindustrien og omfatter både volumprodukter og produkter fra lokalmatsegmentet. Den omhandler også betydningen av salg av norsk mat og drikke til turister som kommer til Norge.

Til toppen