Grüne Woche 2018

Norge deltar fra 19. - 28. januar 2018 på Internationale Grüne Woche i Berlin, en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv. Landbruks- og matdepartementet står bak den norske deltakelsen sammen med Innovasjon Norge og Norges ambassade i Berlin.

Logo Grüne Woche.

Landbruk, mat og reiseliv

Grüne Woche befestet i 2017 nok en gang sin posisjon som en av verdens ledende forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv: 400.000 besøkende, 1650 utstillere fra 66 land, 83 landbruksministere fra alle verdens kontinenter og et rekordstort antall utenlandske delegasjoner var innom messen. I fjor var nær 5000 journalister akkreditert og det ble omsatt varer for 48 millioner Euro i løpet av 10 dager.

Sild i tomat.

Utstillere

Den norske deltakelsen på Grüne Woche er et ledd i å bygge Norge som mat- og reiselivsnasjon. Norges deltakelse på Grüne Woche skal bidra til å styrke omdømmet for norsk mat og reiseliv. Målet er å stimulere til samarbeid og nyskaping på tvers av geografiske grenser og næringsgrenser. I 2018 er det 95 utstillere fra regionene Fjell Norge, Fjord Norge, Trøndelag som representerer Norge i Berlin.

Presse.

For presse

Norge deltar fra 19. - 28. januar 2018 på Grüne Woche i Berlin, en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv. Utstillere fra Fjord Norge, Fjell Norge og Trøndelag skal teste ut sine produkter i et krevende marked. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har også i år med seg en egen næringsdelegasjon til Berlin med sentrale norske aktører innen mat og reiseliv.

Aktuelt nå

Norwegen super prima.

Rekordomsetning på Grüne Woche i 2018

30.01.2018: Over 400 000 besøkende fant veien til Grüne Woche i år. Med det befester Grüne Woche sin posisjon som Berlins best besøkte publikumsmesse, og for første gang ble det omsatt varer for over 50 millioner Euro i løpet av de ti dagene messen varte.

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal

Matnasjonen Norge tema på regiondagen i Berlin

26.01.2018: I år representerer Fjord Norge, Fjell-Norge og Trøndelag Norge i Berlin under Grüne Woche. Torsdag 25. januar var en rekke representanter fra kommuner, fylker og interesse- og næringslivsorganisasjoner samlet i Berlin for å diskutere byggingen av Matnasjonen Norge. Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Hanne Maren Blåfjelldal var blant innlederne på regiondagen.

Opplevingar for ein kvar smak

Plan/strategi Dato: 19.01.2017

Strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressursar

Meld. St. 11 (2016–2017)

Endring og utvikling — En fremtidsrettet jordbruksproduksjon

09.12.2016: Verdikjeden i norsk jordbruk må i større grad tilpasse seg sterkere konkurranse i fremtiden: En effektiv næring som leverer det forbrukerne etterspør og som tar inn over seg et stadig mer krevende internasjonalt marked. Dette er en forutsetning for bærekraftig og økt norsk matproduksjon og for at det fremdeles kan være et mangfoldig jordbruk over hele landet.

Strategi for eksport av jordbruksprodukter

Plan/strategi Dato: 15.01.2015

Landbruks- og matdepartementet har lagt fram en strategi for økt eksport av jordbruksprodukter. Strategien omfatter både produkter fra primærjordbruket og næringsmiddelindustrien og omfatter både volumprodukter og produkter fra lokalmatsegmentet. Den omhandler også betydningen av salg av norsk mat og drikke til turister som kommer til Norge.

Til toppen