Grüne Woche 2020

Norge deltar fra 17. - 26. januar 2020 på Internationale Grüne Woche i Berlin, en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv. Landbruks- og matdepartementet står bak den norske deltakelsen sammen med Innovasjon Norge og Norges ambassade i Berlin.

Logo Grüne Woche.

Landbruk, mat og reiseliv

Grüne Woche befestet i 2019 nok en gang sin posisjon som en av verdens ledende forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv: 400.000 besøkende, 1800 utstillere fra 70 land, landbruksministere fra alle verdens kontinenter og et rekordstort antall utenlandske delegasjoner var innom messen. I fjor var nær 5000 journalister akkreditert og det ble omsatt varer for over 50 millioner Euro i løpet av 10 dager.

Fjell-Norge.

Utstillere

Den norske deltakelsen på Grüne Woche er et ledd i å bygge Norge som mat- og reiselivsnasjon. Norges deltakelse på Grüne Woche skal bidra til å styrke omdømmet for norsk mat og reiseliv. Målet er å stimulere til samarbeid og nyskaping på tvers av geografiske grenser og næringsgrenser. I 2020 er det utstillere fra regionene Fjell-Norge, Nord-Norge og Fjord-Norge som representerer Norge i Berlin.

Presse.

For presse

Norge deltar fra 17. - 26. januar 2020 på Grüne Woche i Berlin, en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv. Utstillere fra Nord Norge, Fjell Norge og Fjord-Norge skal teste ut sine produkter i et krevende marked. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har med seg en egen næringsdelegasjon til Berlin med sentrale norske aktører innen mat og reiseliv.

Aktuelt nå

Kjøkkenet på Norges stand på Grüne Woche 2020

Regjeringen lager strategi for å bygge Matnasjonen Norge

20.01.2020: Regjeringen skal utforme en felles strategi for å konkretisere og videreutvikle Norge som en matnasjon. Strategien som ledes av landbruks- og matministeren, fiskeri- og sjømatministeren og eldre- og folkehelseministeren og skal legges frem våren 2020.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad

Rekruttering til matfagene er avgjørende for å bygge Matnasjonen Norge

16.01.2020: Matnasjonen Norge - regjeringen med egen strategi. Rekrutteringen til matfagene svikter- jakt på fremtidige løsninger. Gode nettverk - en forutsetning for å lykkes som lokalmatprodusent.

Opplevingar for ein kvar smak

Plan/strategi Dato: 19.01.2017

Strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressursar

Meld. St. 11 (2016–2017)

Endring og utvikling — En fremtidsrettet jordbruksproduksjon

09.12.2016: Verdikjeden i norsk jordbruk må i større grad tilpasse seg sterkere konkurranse i fremtiden: En effektiv næring som leverer det forbrukerne etterspør og som tar inn over seg et stadig mer krevende internasjonalt marked. Dette er en forutsetning for bærekraftig og økt norsk matproduksjon og for at det fremdeles kan være et mangfoldig jordbruk over hele landet.

Strategi for eksport av jordbruksprodukter

Plan/strategi Dato: 15.01.2015

Landbruks- og matdepartementet har lagt fram en strategi for økt eksport av jordbruksprodukter. Strategien omfatter både produkter fra primærjordbruket og næringsmiddelindustrien og omfatter både volumprodukter og produkter fra lokalmatsegmentet. Den omhandler også betydningen av salg av norsk mat og drikke til turister som kommer til Norge.