Landbruk, mat og reiseliv

Grüne Woche befestet i 2019 nok en gang sin posisjon som en av verdens ledende forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv: 400.000 besøkende, 1800 utstillere fra 70 land, landbruksministere fra alle verdens kontinenter og et rekordstort antall utenlandske delegasjoner var innom messen. I fjor var nær 5000 journalister akkreditert og det ble omsatt varer for over 50 millioner Euro i løpet av 10 dager.

Den norske deltakelsen på Grüne Woche er et ledd i å bygge Norge som mat- og reiselivsnasjon. Norges deltakelse på Grüne Woche skal bidra til å styrke omdømmet for norsk mat og reiseliv. Målet er å stimulere til samarbeid og nyskaping på tvers av geografiske grenser og næringsgrenser. I 2020 det utstillere fra Nord-Norge, Fjell-Norge og Fjord-Norge som representerer Norge i Berlin. 

En av inngangene til Grüne Woche.
Over 400.000 besøkende var innom messen Grüne Woche i 2019. I fjor var nær 5000 journalister akkreditert og det ble omsatt varer for 50 millioner Euro i løpet av 10 dager. Foto: Messe Berlin

I løpet av de siste årene har Grüne Woche blitt en stadig viktigere møteplass for landbruket, reiselivsnæringen og matindustrien. Messen er en viktig arena for dialog og for utvikling av ny politikk og nye virkemidler innenfor landbruk, mat og reiseliv. I løpet av de ti dagene messen varer besøker en rekke politikere og representanter fra norsk næringsliv og organisasjoner den norske standen. For bedriftene som er representert på den norske standen er Grüne Woche en viktig møteplass hvor det knyttes varige bånd og leveranser avtales. I forkant av messen jobber regionene i et halvt år med å utvikle produktene som skal presenteres i Berlin. 

Presseansvarlige i Landbruks- og matdepartementet:

Ottar Løvik, kommunikasjonssjef Tlf. +47 22 24 91 05
Mob. +47 48 14 04 77. E-mail: ottar.lovik@lmd.dep.no

Heidi Eriksen Riise, seniorrådgiver Tlf. +47 22 24 93 10 
Mob. +47 97 51 72 27. E-mail: heidi-eriksen.riise@lmd.dep.no

Flagg utenfor Grüne Woche i Berlin.
Flaggparken utenfor Grüne Woche i Berlin. Foto: Vidar Alfarnes

Internationale Grüne Woche, 17.01. - 26.01.2020
Messe Berlin: Norwegen, Standnr 114, hall 8.2, 
Messedamm 22, D - 14055 Berlin