Flere saker om Grüne Woche >

Viser 1-5 av 114 treff.

 • Regjeringen lager strategi for å bygge Matnasjonen Norge

  20.01.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen skal utforme en felles strategi for å konkretisere og videreutvikle Norge som en matnasjon. Strategien som ledes av landbruks- og matministeren, fiskeri- og sjømatministeren og eldre- og folkehelseministeren og skal legges frem våren 2020.

 • Olaug Bollestad åpnet Norges stand på Grüne Woche

  17.01.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad åpnet i dag den norske standen på Grüne Woche. På årets utstilling er 80 ulike produsenter og bedrifter innen mat og reiseliv fra regionene Fjell-Norge, Nord-Norge og Fjord-Norge til stede på en verdens største mat- og forbruker messer i Berlin.

 • Rekruttering til matfagene er avgjørende for å bygge Matnasjonen Norge

  16.01.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Matnasjonen Norge - regjeringen med egen strategi. Rekrutteringen til matfagene svikter- jakt på fremtidige løsninger. Gode nettverk - en forutsetning for å lykkes som lokalmatprodusent.

 • Nytt utvalg for økt rekruttering til mat- og måltidsbransjen

  16.01.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Rekruttering til mat- og måltidsbransjen er avgjørende for å bygge Matnasjonen Norge. Regjeringen vil nå nedsette et rådgivende utvalg med mål om å identifisere mulige tiltak for å øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen. Administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo, har sagt ja til å lede utvalget.

 • Færrest mulig villsvin på minst mulig areal

  14.01.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matministeren fikk i dag presentert prosjektet «Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge». Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen i Oslo og Akershus og Norges Bondelag. Prosjektet skal gå fra 2019 til 2021 og har fått finansiering over jordbruksavtalen 2019 og fra Østfold fylkeskommune. Prosjektet skal bidra til å nå målene i handlingsplanen mot villsvin som Miljødirektoratet og Mattilsynet la fram i november 2019.

Til toppen